islamilminfazileti
  HADİSLERLE SÜRELERİN FAZİLETİ1
 
Kütübi sitteden kuranı kerim süreleri hakkında hadisleri bulmaya çalıştım.Tavsiye internette dolaşan birçok uydurma sürenin fazileti eklenmiş.Bunlara dikkat edin kaynağını araştırın.

Hazırlayan:kut26
Kaynak:Kütübi Sitte


Bazı eksik süreler var bunun nedeni kütübi sittede o süreleri bulamamamdır.Belki kütübi sittede vardır.Bulabildiklerimi ekledim.

Hadislerle Sürelerin Fazileti
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/001-fatiha-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40999/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/002-bakara-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40998/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/003-al-i-imran-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40997/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/004-nisa-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40996/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/005-maide-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40995/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/006-am-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40994/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/007-a-raf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40993/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/008-enfal-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40992/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/009-tevbe-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40991/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/010-yunus-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40990/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/011-hud-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40989/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/012-yusuf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40988/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/014-ibrahim-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40987/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/015-hicr-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40986/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/016-nahl-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40985/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/017-isra-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40984/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/018-kehf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40983/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/019-meryem-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40982/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/022-hac-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40981/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/023-minun-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40980/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/024-nur-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40979/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/025-furkan-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40978/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/026-suara-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40977/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/028-kasas-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40976/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/029-ankebut-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40975/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/030-rum-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40974/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/031-lokman-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40973/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/032-secde-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40972/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/033-ahzab-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40971/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/034-sebe-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40970/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/035-fatir-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40969/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/036-yasin-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40968/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/037-saffat-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40967/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/038-sad-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40966/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/039-zumer-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40965/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/040-min-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40964/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/041-fussilet-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40963/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/042-sura-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40962/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/043-zuhruf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40961/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/044-duhan-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40960/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/046-ahkaf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40959/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/047-muhammed-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40958/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/048-fetih-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40957/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/049-hucurat-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40956/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/050-kaf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40955/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/051-zariyat-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40954/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/052-tur-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40953/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/053-necm-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40952/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/054-kamer-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40951/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/055-rahman-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40950/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/056-vakia-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40949/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/057-hadid-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40948/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/058-mucadele-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40947/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/059-hasr-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40946/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/060-mumtehine-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40945/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/061-saf-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40944/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/062-cum-a-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40943/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/063-munafikun-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40942/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/064-tegabun-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40941/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/065-talak-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40940/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/066-tahrim-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40939/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/067-mulk-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40938/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/068-kalem-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40937/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/072-cin-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40936/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/073-muzzemmil-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40935/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/074-muddessir-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40934/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/75-kiyamet-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40891/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/76-insan-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40889/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/79-naziat-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40888/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/80-abese-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40887/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/81-tekvir-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40885/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/83-mutaffifin-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40883/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/84-insikak-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40882/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/85-buruc-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40881/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/89-fecr-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40880/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/91-sems-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40879/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/92-leyl-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40877/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/93-duha-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40876/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/96-alak-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40875/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/107-maun-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40874/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/110-nasr-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40872/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/111-tebbet-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40870/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/112-ihlas-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40869/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/113-felak-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40868/
http://www.kunfeyekun.org/forum/surelerin-fazileti/114-nas-suresi-fazileti-kaynak-kutubi-sitte-40867/
 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 76 ziyaretçi (94 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol