islamilminfazileti
  Kuran-ı Kerim'de ayetler neden indiriliş sırasına göre yazılmamış?
 
Kuran-ı Kerim'de ayetler neden indiriliş sırasına göre yazılmamış?

Kur'an-ı Kerîm'in indirilmesi anlamında bazen"inzal" bazen de "tenzîl" terimleri kullanılır. Bunlardan tenzîl; Kur'an'ın peyderpey, bölüm bölüm indirilmesini ifade eder. "İnzal " ise daha genel bir anlam taşır.

Kur'an-ı Kerim yeryüzüne 22 yılda parça parça, bölüm bölüm indirilmeden önce dünya semasına toptan bir defada indirilmiştir. İşte bu anlamda "inzal" ifadesi kullanılmıştır (el-Bakara 2/185, ed-Duhân, 44/3; el-Kadr, 97/1).

bu ne demektir..?herşeyden evvel;Allah ayetleri zaman içinde peyderpey bildirmiştirki;bunun sebebi;kulların tam olarak idrak edememesi yahut;hayata bir anda geçiremeyeceği durumudur..

örnek olarak..önce içkinin zararlarından bahseden bir ayet;daha sonra içkinin kesin olarak yasaklandığı ayet..yani Rahman kullarının bir anda bırakamayacağını bildiği üzere böyle yapıyor.”.ki en büyük merhamet sahibi O’dur..”

ikinci bir mesele ise bazı ayetlerin zaman içinde önceki ayetlerin hükmünü kaldırma durumudur..
sanırım bakara suresinde idi..
bir ayette Yahudiler övülüyor..ardından gelen diğer ayette ise kötü hallerinden bahsedilerek yeriliyor..
şimdi bir düzenleme gerek..
zaten bu düzenleme bizzatihi efendimiz Rasulu Ekrem(s.a.v) tarafından yapılmıştır..
peki bun nereden anlıyoruz:“Ben Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyordum. Resulullah (sav) beni çağırdı. Fakat (namazda olduğum için) icabet edemedim. Sonra yanına gelerek: "Ey Allah'ın Resulü namaz kılıyordum (bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim). Bana: "Allahu Teala Kitabında: "Ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin" buyurmuyor mu?" (Enfal, 24) dedi ve arkasından ilave etti: "Sen mescidden çıkmazdan önce, sana Kur'an-ı Kerim'in (sevabca) en büyük süresini öğreteyim mi?" dedi ve elimden tuttu. Mescidden çıkacağı sırada ben: "Sana en büyük sureyi öğreteceğim" dememiş miydiniz? dedim. Bana: "O sure Elhamdü lillahi Rabbi'l Alemin'dir (ki namazlarda tekrar tekrar okunan) yedi ayet (es-Seb'u'l-Mesani) ve bana verilen yüce Kur'an'dır" buyurdu.”

Evet..Rasul fatihadan başlıyor..Fatiha suresinin ehemmiyetinin idrakine varmak gerekir..
Fatiha ;önsözdür.nasıl ki her kitabın bir önsözü olur..
(Kuran elbette beşeriyetten münezzehtir lakin örnek olması açısından zikrediyoruz);
işte furkanı rahiminde; önsözü fatihadır..ve baştadır..

alak suresinin “ikra bismikellezi halag .halagal insane min alak.”
Yani:”Yaratan Rabbi ‘nin adıyla oku!O insanı bir aşılanmış yumurtadan(sperma) yarattı”
Ayetin den anlaşılan nokta ise..Allah’ın cahillikten men ettiğini..dini yani O’nun hükümlerini;bilhassa yaratıklarını okumak gerektiğini emretmiştir..

(Okumak..yalnızca bir metni okumak değildir..
O’nun sanatı dahilinde olan her şey okunur..
Yarattığı ağaçta okunur…yarattığı gözde ..yarattığı bütün her şey..hatta bununa birlikte O’nun esmasını daha iyi idrak ederiz..)
Önsöz niteliğinde değil;ilk emir niteliğindedir..peki önsözde Rabb ne der?

Besmele ile..
Rahman ve rahim olan Alllah’ın adıyla..
Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..
O rahmandır ve rahimdir.
Ceza gününün malikidir.
Ancak sana kulluk ederiz ve senden meded umarız..bize doğru yolu göster..(amin)


Bununla birlikte..

Hişam İbnu Hakim İbni Hizam'ı, Furkan suresini farklı şekillerde okurken dinledim. Resulullah (sav) bana bu şekillerden hiçbiriyle okumamıştı. Namazın içinde adamın üzerine atılacak oldum. Kendimi zorla zabtedip namazı bitirmesini bekledim. Selamı verir vermez ridasından tutup kendime doğru çektim ve: "Sana bu süreyi (böyle okumayı) kim öğretti?" diye sordum. Hişam: "Onu bana Resulullah (sav) öğretti!" demez mi! (Tepem attı): "Yalan söylüyorsun, onu Resulullah (sav) bana da öğretti, ama senin okuduğuna hiç benzemiyor!" dedim. Adamı derdest edip doğru Resulullah (sav)'a götürdüm. "Ey Allah'ın Resulü," dedim, "bu adamı Furkan süresini, bana hiç okumadığın çok farklı şekillerde okuyor gördüm!" Resulullah, sükunetle: "Hele yakasını sal!" diye emretti ve ona dönerek: "Ey Hişam oku bakalım!" dedi. Hişam, kendisinden işittiğim şekilde, süreyi yeniden okudu. Resulullah (sav) bana yönelerek: "Evet, süre bu şekilde indirildi" buyurdu. Sonra bana: "Ey Ömer," dedi. "Sen de oku". Aynı sureyi ben de, bana öğretmiş olduğu şekilde okudum. Bunun üzerine Resulullah (sav) şu açıklamayı yaptı: "Evet sure bu şekilde (de) nazil oldu. Biliniz ki, bu Kur'an yedi harf (şekil) üzere indirilmiştir. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onunla okuyun."


Şimdi dikkat…başka bir ispat.nasıl ki..hadiste “furkan suresi” zikredilmiş..
Demekki ayetler sure halinde düzenlenmiş..(bölük pörçük değil yani)

Bir başkası..

Bir adam İbnu Mes'ud'a gelerek: "Ben bir rek'atte mufassal sürelerin tamamını okudum" dedi. İbnu Mes'ud (ra) da: "Şiir mırıldar gibi mırıldar, meyve döküştürür gibi döküştürür müsün? Olmaz öyle şey! Resulullah (sav) tek rek'atte birbirine denk iki sure okurdu. Bir rek'atte, İkterebet ve el-Hakka surelerini, bir rek'atte Vettür ve Vezzariyat surelerini, bir rek'atte Ve iza vaka'at ve Nun surelerini, bir rek'atta Seele sailun ve ven-Nazi'at surelerini; bir rek'atte Veylun li'l-Mutaffifin ve Abese surelerini, bir rek'atte el-Müddessir ve, el-Müzzemmil surelerini, bir rek'atte Hel Eta ve La Uksimu biyevmi'l-Kıyame surelerini, bir rek'atte Amme yetesaelun ve Ve'l-Mürselat surelerini, bir rek'atte de ed-Duhan ve İza'ş-Şemsü Küvvirat surelerini okurdu." (Bu rivayet, metin olarak Ebu Davud'un rivayetidir. Ebu Davud: "Bu İbnu Mes'ud'un telifidir" demiştir. Bunu Alkame ve Esved'den kaydeder. Diğerleri, süreleri zikretmezler.)Üstte belirttiğimiz hadisi şerifte kimi sureler verilmiş..
Bu sureler birbirlerine yakın olan..(dizin anlamında)surelerdir..

Tam hatırlayamıyorum ;ayşe validemizden olan bir rivayete göre..efendimiz bir gece namazda fatihadan sonra bakara suresini-daha sonra al-i imran suresini-daha sonra maide ve sonrasında nisa..
İkinci rekata geçtiğinde ise…..ve hadis böyle devam ediyor(hakkınızı helal edin kardeşlerim..tam hatırlayamadığımdan böyle yazıyorum..muhtevesı böyledir ama.. )şimdi buradanda anlaşıldığı gibi sırayı tertip eden efendimiz..

İllaki ayetlerin iniş sırasına göre okumak isterim diyorsanız..Kuranın şekilde düzenlenmiş halide var..
Yalnız konu bütünlüğü itibariyle okunması zor olacaktır..

Hakkınızı helal edin..Rabbim cümlemizi kitabını okuyanlardan;anlayanlardan ve onunla yaşayanlardan eylesin..http://www.ilahi-tr.org/dini-sorulara-cevaplar/2096-kuran-i-kerimde-ayetler-indirilis-sirasina-gore-yazilmamis.html
 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 160 ziyaretçi (428 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol