islamilminfazileti
  KURANDA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER
 
1.Hz Âdem (as) :

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. İlk insan ilk peygamber ilk örtünen toprağı ilk işleyendir. Allah

onun cesedini topraktan yaratmıştır. Daha sonra eş olsun diye Havva’yı yaratmıştır. Kendisine kitap

olarak 10 sayfa verilmiştir.
2.Hz. İdris (as):

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan ilk defa iğne ile dikiş diken ve

elbise yaparak giyen ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan ilkyazı yazanın olduğu rivayet edilir.

Kendisine 30 sayfalık kitap indirilmiştir.

3.Hz. Nuh (as):

Kur’an’da adı 43 defa geçmektedir. Kur’an’ın 71. suresi onun adını taşımaktadır. Kavminden kendisini

çok az kişi iman etmiştir. Karısı ve çocuklarından biri de iman etmeyenler arasındadır. Nuh tufanından

sonra yeni bir nesil yaratılmıştır.
4. Hz. Hud (as):

Kur’an’da adı 10 defa geçmektedir. Kur’an’ın 11. suresi onun adını taşımaktadır. Yaşadıkları yer olan

İrem şehrinde yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiştir. Ticaretle

uğraşmıştır.


5. Hz. Salih (as):

Kur’an’da adı 8 defa geçmektedir. Dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü

Semud kavmine gönderilmiştir. Semudlular kendilerine denemek için gönderilen Salih’in devesini

öldürdüler. Ticaretle uğraşmıştır.

6.Hz. İbrahim (as):

Kur’an’da adı 69 defa geçmektedir. Kur’an’ın 14. sure onun adını taşımaktadır. Oğlu Hz. İsmail (as) ile

birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Çok misafirperver biriydi. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10

sayfalık kitap verilmiştir. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış ateş kendisini yakmamıştır.

Allah’ın dostu olarak anılır.

7.Hz. Lût (as):

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’e (as) iman eden ilk kişidir onunla birlikte hicret

edenlerdendir.

8.Hz. İsmail (as):

Kur’an’da adı 12 defa geçmektedir. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa

etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte

Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (as) onun soyundan gelmektedir.9.Hz. İshak (as):

Kur’an’da adı 15 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) oğludur. İsrailoğullarına gönderilen Kur’an’da adı

geçen bütün peygamberlerin atasıdır.
10.Hz. Yakup (as):

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Hz. İbrahim’in (as) torunudur. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan

edilmiştir. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış sonra ona kavuşmasıyla yeniden

açılmıştır. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır.

11.Hz. Yusuf (as):

Kur’an’da adı 27 defa geçmektedir. Kur’an’ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakub’un 12 oğlundan

en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları

yorumlama yeteneği verilmiştir. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da

toplu olarak bir sürede baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da “kıssaların

güzeli” olarak nitelenmiştir.
12.Hz. Şuayb (as):


Kur’an’da 11 defa geçmektedir. Hitabet yeteneğinden ötürü “Peygamberlerin Hatibi” olarak anılmıştır.

Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiştir. Kızlarından biriyle Hz. Musa

evlenmiştir.


13.Hz. Musa (as):

Kur’an’da adı 136 defa geçmektedir. Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen

peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir.

İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.

14.Hz. Harun (as):

Kur’an’da adı 20 defa geçmektedir. Hz. Musa’nın (as) kardeşidir. Onun yardımcısı olarak

görevlendirilmiştir. Hz. Musa Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş o da

bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği en güçlü

özelliğidir.


15.Hz. Davud (as):

Kur’an’da adı 16 defa geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi.

Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış daha sonra Allah’ın kendisine verdiği

peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğullarına kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine Zebur

verilmiştir.
16.Hz. Süleyman (as):

Kur’an’da adı 17 defa geçmektedir. Babası Hz. Davud’dur (as). Babasının ölümünden sonra onu yerine

hükümdar olmuştur. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. Emrinde bütün canlıları

çalıştırabilirdi.


17.Hz. Eyyub (as):

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Çok ağır bir hastalık geçirmiş sabrıyla sembol olmuştur.

18.Hz. Zülkifl (as):

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden Allah’ın rahmetine ulaşan ve

Salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendir.

19.Hz. Yunus (as):

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asur devletinin başkenti

olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir.
20.Hz. İlyas (as):

Kur’an’da adı 3 defa geçmektedir. İsrailoğullarından Ba’l adlı bir puta tapan topluma peygamber olarak

gönderilmiştir.


21.Hz. Elyesa (as):

Kur’an’da adı 2 defa geçmektedir. Hz. İlyas’a (as) yardımcı olarak gönderilmiştir
22.Hz. Zekeriyya (as):

Kur’an’da adı 7 defa geçmektedir. Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Kudüs’te Hz. Meryem’in

himayesini üstlenmiş ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.

23.Hz. Yahya (as):

Kur’an’da adı 5 defa geçmektedir. Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir

isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir.

24. Hz. İsa (as):

Kur’an’da adı 25 defa geçmektedir. Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur. Ölüleri

diriltmiş hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir.

Kendisine İncil verilmiştir.

Hz. Muhammed (as):

Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 47. suresi onun adını taşımaktadır. Son peygamberdir.

Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kendisine Kur’ankerim verilmiştir.
 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 174 ziyaretçi (539 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol