islamilminfazileti
  KURANI KERİM OKUYUŞ ŞEKİLERİ
 
"Yahut buna biraz ekle. Kur’an’ı ağır ağır, tane tane (tertil üzere) oku." (Müzemmil 4)

KURAN OKUYUŞ ŞEKİLLERİ

Tecvid ve Kırâet ilmi kitaplarında Kur’ân kırâeti üç mertebe üzerine sınıflandırılmıştır: Bunlar tahkîk, tedvir ve hadr’dır.Bir elif iki fetha miktarı demek olduğuna göre

Asım, Hamze, Nafi’den Verş kırâetleri tahkik; İbnü Amir, Kisâi haleful aşir kırâetleri tedvir; diğerleri hadr tarzındadır.

Fakat bunların hiçbirinde bir harf veya harekenin hakkı çiğnenecek şekilde okunmak caiz olamayacağı için, asıl mânâsıyla tertil kırâetlerin hepsinde şarttır. Kırâetleri böyle hadr ve tedvir şeklinde kısımlara ayırmaya cevaz veren ise gelecek olan Kur’ân’dan size kolay geleni okuyun. emridir.

Tahkik : Munfasıl ve muttasıl meddi dört elif miktarı (veya beş elif miktarı) çekecek şekilde gayet ağır bir ahenk ile okumaktır. (Örnek Okuyuş)

Tedvir: Munfasıl ve muttasıl meddi üç veya iki elif miktarı çekecek şekilde orta bir ahenk ile okumaktır. (Örnek Okuyuş)

Hadr: Muttasılı iki Munfasılı bir elif çekerek hızlı bir şekilde okumaktır. (Teravih namazlarındaki okuyuş)

TECVİDİN EHEMMİYETİNE BİNAEN

Meşhur altı hadis kitabının birincisi olan Sahih-i Buhari’nin müellifi İmam İsmail Buhari (rh.) Peygamber Efendimiz (S.A.v.) den nakledilen her hadisin bütün senetlerini iyice araştırır. Eğer söz, Rasulüllah Efendimiz’e kesintisiz ulaşıyorsa, son olarak da boy abdesti alır ve yatar... Mana aleminde Efendimiz’e sorardı. "Evet, o söz benimdir." cevabını aldıktan sonra kitabına yazardı.

Yine bir defasında, "el-Hayaü mine’l-iman: Haya imandandır." hadisi şeriflerini sormuş, fakat "O söz benim değildir." cevabını almıştı. Hadisin metin ve ravilerini yeniden tedkik etti. Ve tekrar sordu. Bu defa da aynı cevabı aldı! Bunun üzerine hadis-i şerifi yeni baştan tedkik süzgecinden geçirdi. Gördü ki, nakiller sağlam, metin doğru. Üçüncü defa, yeniden sorduğunda, hadis-i şerifi daha dikkatlice okudu. Tecvidine riayet etti. Medd-i Muttasıl olduğu için çekilmesini vacip olan, "el-Hayaaaaü" kelimesini dört elif miktarı çekerek okudu. Resulüllah Efendimiz de; "Evet, şimdi bu söz benim sözümdür" diyerek, daha önceki okumalarında "el-Hayaaaaü" kelimesini çekmeden telaffuz ettiği için reddettiğini beyan buyurdular.

İşin inceliğini siz düşünün. Gelelim derslerimize:

KARABAŞ TECVİDİ (ORJİNAL OSMANLICA)

Musannıf: Molla Abdurrahman KARABAŞ Hz.

Osmanlı Medreselerinde okutulan ve ismini musannıfının isminden alan KARABAŞ TECVİDİ; İmam-ı Asım ve Rivayeti Hafs’ı esas alır.


Yazının Devamı:
kunfeyekun.org/forum/kiraat-tecvid/tecvid-dersleri-15576/#ixzz1jAnjMFwl

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 158 ziyaretçi (404 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol