islamilminfazileti
  Namazlarda Okunan Bazı Sûreler
 

NAMAZLARDA OKUNAN BAZI SÛRELER (*)Fatiha Sûresi:

Namazda ayakta iken okunur.


Okunuşu


1. Bismillahirrahmanirrahim


2. El hamdü lillahi rabbil alemin


3. Er rahmanir rahıym


4. Maliki yevmid din


5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn


6. İhdinas sıratal müstekıym


7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin


Anlamı:

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.


2- Hamd o âlemlerin Rabbi,


3- O Rahmân ve Rahim,


4- O, din gününün maliki Allah'ın.


5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).


6- Hidayet eyle bizi doğru yola,


O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.


7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.Asr Sûresi:

Bismillahirrahmanirrahim


1. Vel asr

2. İnnel insane le fi husr

3. İllellezıne amenu ve amilus salihati vetevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr


Anlamı


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.


1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3-Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır


Fil Sûresi:

Bu ve bundan sonra gelen sûreler, namazlarda ayakta iken ve fatihadan sonra okunur.


Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

2. E lem yec'al keydehüm fı tadlıl

3. Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

4. Termıhim bi hıcaratin min siccıl

5. Fecealehüm keasfin me'kul


Anlamı:


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?


2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?


3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.


4- Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı.


5-Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı.Kurayş Sûresi:


Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. Li iylafi kurayş

2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf

3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt

4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf


Anlamı:


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Kureyş'in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.


2- Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.


3- Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.


4-O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir.


Maun Süresi


Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. E raeytellezi yükezzibü bid din

2. Fe zalikellezi yedu'ul yetim

3. Ve la yehuddu ala taamil miskin

4. Fe veylün lil müsallin

5. Ellezine hüm an salatihim sahun

6. Ellezine hüm yüraun

7. Ve yemneunel maun


Anlamı:


Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Dini yalanlayanı gördün mü?


2- İşte o, öksüzü iter, kakar.


3- Yoksulu doyurmaya önayak olmaz.


4- Vay haline o namaz kılanların ki,


5- Kıldıkları namazın değerine aldırış etmezler.


6- Gösteriş yaparlar onlar,


7-Ve yardımlığı sakınırlar (zekatı vermezler).


Kevser Süresi


Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnna a'taynakel kevser

2. Fe salli li rabbike venhar

3. İnne şanieke hüvel'ebter


Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Muhakkak biz sana Kevser'i verdik.


2- Öyleyse Rabb'in için namaz kıl ve kurban kes.


3-Muhakkak ki sonu kesik olan, sana buğzedendir.


Kafirun Süresi


Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul ya eyyühel kafirun

2. La a'büdü ma ta'büdun

3. Ve la entüm abidune ma a'büd

4. Ve la ene abidün ma abedtüm

5. Ve la entüm abidune ma a'büd

6. Leküm diynüküm ve liye din


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- De ki: Ey kâfirler


2- Sizin taptıklarınıza ben tapmam.


3- Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz.


4- Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim.


5- Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.


6-Sizin dininiz size, benim dinim banadır.


Nasr Süresi


Bismillahirrahmanirrahim

1. İza cae nasrullahi velfeth

2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace

3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,


2- Ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde,


3-Rabbini öğerek tesbih et, O'ndan bağışlanmanı dile, çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.Leheb Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb

2. Ma ağna 'anhü malühu ve ma keseb

3. Seyasla naran zate leheb

4. Vemraetüh* hammaletel hatab

5. Fi cidiha hablüm mim mesed


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- Ebu Leheb'in elleri kurusun (yok olsun o), zaten yok oldu ya.


2- Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı.


3- (O), alevli bir ateşe girecektir.


4- Karısı da odun hamalı olarak (onunla beraber girecektir).


5-Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır.İhlas Süresi


Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul hüvallahü ehad

2. Allahüs samed

3. Lem yelid ve lem yuled

4. Ve lem yekün lehu küfüven ehad


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1-De ki; O Allah bir tektir.


2-Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir


3-Doğurmadı ve doğurulmadı


4-O 'na bir denk de olmadı.


Felak Süresi


Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'uzü birabbilfelak

2. Minşerri ma halak

3. Ve min şerri ğasikın iza vekab

4. Ve min şerrinneffasati fiyl'ukad

5. Ve min şerri hasidin iza hased


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- De ki: "Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım,


2- Yarattığı şeylerin şerrinden,


3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,


4- Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden,


5-Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.


Nas Süresi


Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul e'uzü birabbinnas

2. Melikinnas

3. İlahinnas

4. Min şerrilvesvasil hannas

5. Elleziy yüvesvisü fiysudurinnas

6. Minel cinnetivennas


Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

--------------------------------------------------------------------------------


1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,


2- İnsanların hükümdârına,


3- İnsanların ilâhına,


4- O sinsi vesvesecinin şerrinden.


5- O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.


6- Gerek cinlerden, gerek insanlardan.Sadece kısa süreler eklenmiştir.Başka mealdende faydalanabilirsiniz.

 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 76 ziyaretçi (221 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol