İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

003. Âl-i İmran Süresi Hakkında


003. Âl-i İmran Süresi Hakkında " Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. İmrân, Hz.Mûsâ ile Hz.Hârûn’un babasıdır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. 0