islamilminfazileti
  112. İhlas Hadislerle Sürelerin Fazileti
 
 
   
Kimlik alan
 
 
1795
Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".
 
 
    
Kimlik alan
 
 
1331
Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), iki rek'atlik tavaf namazında iki İhlas süresini yani: Kul ya eyyuhe'l-kafirûn ve Kul hüvallahü ehad sürelerini okudu."
 
 
Kimlik alan
 
   
 
888
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kim Kul hüvallahu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir."
 
 
890
Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Müşrikler, Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'e:  "Rabbini bize tavsif et (tanıt)!" dediler. Bunun üzerine İhlas süresi indi.  "De ki: O, Allah'dır, bir tekdir. O Allah'tır, sameddir (hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O'na muhtaç). Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir" (1-4).  Übey (radıyallahu anh) bu sürede geçen bazı tabirleri şöyle açıkladı: "Samed, doğurmayan ve doğurulmayan demektir, çünkü doğan her şey mutlaka ölecektir. Ölen her şeye varis olunacaktır. Allah ise ne ölür, ne de O'na varis olunur.  "Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değ'ildir" ayeti de O'na bir benzer, bir denk olmadığını, Allah'a benzeyen hiçbir şey bulunmadığını ifade eder."
 
 
 
Kimlik alan
 
 
877
İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur:  "İza Zülzilet suresi Kur'an-ı Kerim'in yarısına denktir. Kul hüvallahü ahad (İhlas) suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Kul ya eyyühe'l Kafirün suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir."
 
 
886
Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) (bir gün) ashabına: "Sizden biri bir gecede Kur'an-ı Kerim'in üçtebirini okumaktan aciz midir?" diye sordu.  " Buna hangimiz güç yetirebilir?" dediler. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam):  " Allahu Ahad, Allahu's-Samed (İhlas süresi) Kur'an'ın üçtebiridir" buyurdu.
 
 
887
Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir kimse (ihlas süresini kastederek): "Ey Allah'ın Resûlü, ben bu sureyi seviyorum" dedi.  Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Onu sevmen seni cennete sokacaktır" dedi.
 
 
 
  Bugünkü Ziyaretçi Sayısı 122 ziyaretçi (215 klik) Hoşgeldiniz  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol