İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

073. Müzzemmil Süresi Hakkında


073. Müzzemmil Süresi Hakkında "Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir. 0