İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

067. Mülk Süresi Hakkında


067. Mülk Süresi Hakkında "Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin akıbetleri konu edilmektedir. 0