İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

112. İhlas Süresi Hakkında


112. İhlas Süresi Hakkında " Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır 0