İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

109. Kâfirun Süresi Hakkında


109. Kâfirun Süresi Hakkında "Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkarcılar demektir. 0