İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

112. İHLÂS SÛRESİ 4 Ayet

112. İHLÂS SÛRESİ 4 Ayet

Parent Previous Next


112. İhlas Süresi Hakkında " Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır 0112-İHLAS SURESİ


 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


 


1. De ki: O Allah bir tektir.


2. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaç, O hiçbir şeye muhtaç değildir.


3. Doğurmamış, doğurulmamıştır.


4. Hiçbir şey O'nun dengi ve benzeri değildir.

 


Kimlik alan

 

 

1795

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi".

 

 

   

Kimlik alan

 

 

1331

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), iki rek'atlik tavaf namazında iki İhlas süresini yani: Kul ya eyyuhe'l-kafirûn ve Kul hüvallahü ehad sürelerini okudu."

 

 

Kimlik alan

 

 

 

888

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Kim Kul hüvallahu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir."

 

 

890

Übey İbnu Ka'b (radıyallahu anh) anlatıyor: "Müşrikler, Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'e:  "Rabbini bize tavsif et (tanıt)!" dediler. Bunun üzerine İhlas süresi indi.  "De ki: O, Allah'dır, bir tekdir. O Allah'tır, sameddir (hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O'na muhtaç). Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir" (1-4).  Übey (radıyallahu anh) bu sürede geçen bazı tabirleri şöyle açıkladı: "Samed, doğurmayan ve doğurulmayan demektir, çünkü doğan her şey mutlaka ölecektir. Ölen her şeye varis olunacaktır. Allah ise ne ölür, ne de O'na varis olunur.  "Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değ'ildir" ayeti de O'na bir benzer, bir denk olmadığını, Allah'a benzeyen hiçbir şey bulunmadığını ifade eder."

 

 

 

Kimlik alan

 

 

877

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur:  "İza Zülzilet suresi Kur'an-ı Kerim'in yarısına denktir. Kul hüvallahü ahad (İhlas) suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Kul ya eyyühe'l Kafirün suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir."

 

 

886

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) (bir gün) ashabına: "Sizden biri bir gecede Kur'an-ı Kerim'in üçtebirini okumaktan aciz midir?" diye sordu.  " Buna hangimiz güç yetirebilir?" dediler. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam):  " Allahu Ahad, Allahu's-Samed (İhlas süresi) Kur'an'ın üçtebiridir" buyurdu.

 

 

887

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Bir kimse (ihlas süresini kastederek): "Ey Allah'ın Resûlü, ben bu sureyi seviyorum" dedi.  Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Onu sevmen seni cennete sokacaktır" dedi.

 

 Bu web sitesi Řcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
▄cretsiz kaydol