İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

89. FECR SÛRESİ 30 Ayet

89. FECR SÛRESİ 30 Ayet

Parent Previous Next


089. Fecr Süresi Hakkında " Mekke döneminde inmiştir. 30 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir 0089-FECR SURESİ


 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


 


 

1. Andolsun fecre.


2. Ve on geceye.


3. Her şeyin hem çiftine hem tekine.


4. Her şeyi karanlığı ile örttüğü dem geceye.


5. Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi?


6. Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd'e?


7. Sütunlar sahibi İrem'e?


8. Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.


9. Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.


10. Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı?


11. Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler.


12. Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar.


13. Bundan dolayı Rabbin de üzerlerine azab kırbacını çarpıverdi.


14. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir.


15. İnsana gelince; Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunur, ona bol nimet verirse: "Rabbim bana ikram etti." der.


16. Amma onu imtihan etmek için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana ihanet etti." der.


17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz.


18. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz.


19. Size kalan mirası haram helâl demeyip alabildiğine yiyorsunuz.


20. Malı pek çok seviyorsunuz.


21. Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman.


22. Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman.


23. O gün cehennem de getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var?


24. (İşte o zaman insan): "Ah ne olurdu, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.


25. O gün Allah'ın yapacağı azap gibi hiç kimse azap edemez.


26. O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.


27. Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs!


28. Dön Rabbine! Sen O'ndan râzı, O senden râzı olarak.


29. Haydi gir kullarımın içine!


30. Gir cennetime!

Kimlik alan

 

 

861

İmran İbnu'l-Husayn (radıyallahu anhüma) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)'a (fecr suresinin baş tarafında geçen) "tek" ve "çift" tabiriyle ne kastedildiği sorulmuştu, şu cevabı verdi:  "Bunlar namazlardır. (Bildiğiniz gibi) bazısı çifttir, bazısı da tektir."

 

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol