İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

52. TÛR SÛRESİ 49 Ayet

52. TÛR SÛRESİ 49 Ayet

Parent Previous Next


052. Tur Süresi Hakkında "Mekke döneminde inmiştir. 49 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret halleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir. 0052-TUR SURESİ


 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


1. Andolsun Tur'a!


2. Satır satır yazılmış Kitab'a andolsun!


3. Yayılmış ince deri üzerinde,


4. Beyt-i Mâmur'a andolsun!


5. Yükseltilmiş tavana andolsun!


6. Kabarıp taşan denize andolsun!


7. Rabbinin azabı mutlaka meydana gelecektir.


8. Onu önleyecek hiçbir şey yoktur.


9. O gün gök sallanıp çalkalanır.


10. Dağlar yürüdükçe yürür.


11. (Hakikatı) yalanlayanların vay haline o gün!


12. Onlar ki o daldıkları bâtıl içinde oynayıp-oyalanmaktadırlar.


13. O gün cehenneme itildikçe itilirler.


14. İşte yalanlayıp durduğunuz cehennem budur!


15. Bir büyü müdür bu? Yoksa siz mi görmüyorsunuz?


16. Girin oraya! İster dayanın ister dayanmayın, sizin için birdir. Ancak yaptıklarınıza göre ceza göreceksiniz.


17. Muttakiler cennetlerde ve nimetler içindedirler.


18. Rablerinin kendilerine verdikleri ile zevk ve sefa sürerler. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.


19. Yaptıklarınıza karşılık olarak âfiyetle yiyin için!


20. Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanırlar. Biz onları ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir.


21. İman edenleri ve kendilerini iman ile takip eden zürriyetlerini kavuştururuz. Onların amellerinden de hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kazandıklarına karşılık bir rehindir.


22. Onlara canlarının istediği meyveden ve etten bol bol veririz.


23. Orada birbirlerinden kadeh alıp verirler. Amma onu içenler ne boş bir söz söylerler, ne de günaha girerler.


24. Kendilerine âit hizmetçiler sedefteki inciler gibi fırıl fırıl etraflarında dönerler.


25. Birbirine dönüp soruşurlar.


26. Derler ki: "Biz daha önce dünyada iken âilelerimizin yanında korkular içinde idik."


27. "Allah lütfedip bizi kavurucu azaptan korudu."


28. "Biz bundan önce de O'na yalvarıyorduk. Şüphesiz ki O iyilik yapandır, merhamet edendir.


29. Resulüm! Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun.


30. Yoksa onlar senin için: "Bu bir şâirdir. Zamanın onun aleyhine dönmesini gözlüyoruz." mu derler?


31. De ki: Gözleyin! Doğrusu ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim.


32. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?


33. Yoksa: "Onu kendisi uydurdu!" mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.


34. Eğer onlar doğru sözlü iseler, onun benzeri bir söz getirsinler!


35. Onlar yaratıcısız mı yaratıldılar, yoksa kendileri midir yaratıcıları?


36. Yoksa gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! Onlar düşünüp kesin olarak Allah'a inanmıyorlar.


37. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hâkim olanlar onlar mıdır?


38. Yoksa onların, üzerine çıkıp dinledikleri merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri apaçık bir delil getirsinler.


39. Yoksa kızlar O'nun, oğullar da sizin öyle mi?


40. Resulüm! Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden ağır bir borç altında mı kalıyorlar?


41. Yoksa gayba âit bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar?


42. Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl tuzağa düşecek olanlar inkâr edenlerdir.


43. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilâhı mı var? Allah onların koşmakta oldukları ortaklardan münezzehtir.


44. Gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler: "Birbiri üzerine yığılmış buluttur." derler


45. Artık çarpılacakları günlerine erişinceye kadar bırak onları!


46. O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermez, onlara yardım da olunmaz.


47. Ve o zulmedenlere şüphe yok ki bundan başka da azap vardır. Ne var ki onların çoğu bilmezler.


48. Resulüm! Rabbinin hükmüne sabret. Şüphesiz ki sen bizim hıfz-u himayemizde, gözetimimiz altındasın. Kalkarken Rabbini hamd ile tesbih et.


49. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de O'nu tesbih et.

 İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)'ın rivayetine göre, Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): "Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra dahi tesbih et" (tur, 49) ayetinde geçen "yıldızların batışından sonra" kılınacak namazın (idbare's-sücud), sabahın farzından önce kılınan iki rekat; (Kaf suresinde geçen) edbare's-sücud ile de akşamın farzından sonra kılınan iki rek'at olduğunu söylemiştir.

 

 

Kimlik alan

 

 

1344

Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)'a hasta olduğumu söyledim. Bana: " Öyleyse, insanların gerisinden, bir hayvan üzerinde tavaf et" dedi. Ben, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Beytullah'ın yan tarafında namaz kılarken tavaf ettim. O namazda "Ve't-Tür ve Kitabi'n-Mestur" süresini okuyordu."

 

 

Bu web sitesi Řcretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
▄cretsiz kaydol