İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

75. KIYÂME SÛRESİ 40 Ayet

75. KIYÂME SÛRESİ 40 Ayet

Parent Previous Next


075. Kıyamet Süresi Hakkında " Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. 0075-KIYAMET SURESİ


 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


1. Kıyamet gününe andolsun!


2. Kendisini alabildiğine kınayan nefse andolsun!


3. İnsan, kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor?


4. Evet, biz onun parmak uçlarını bile derleyip eski haline getirmeye kâdiriz.


5. Fakat insan, ileriye doğru devamlı suç işlemek (ömrünü günahla geçirmek) ister.


6. "Kıyamet günü ne zamanmış?" diye sorar.


7. Göz kamaştığı,


8. Ay tutulduğu,


9. Güneşle ay bir araya getirildiği zaman!


10. İşte o gün insan: "Kaçacak yer neresi?" der.


11. Hayır hayır!.. Sığınılacak bir yer yoktur!


12. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur.


13. O gün insana, yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir.


14. İnsan artık kendi kendisinin şâhididir.


15. İsterse günahlarını örtmek için özürlerini sayıp döksün.


16. Resulüm! Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma.


17. Şüphesiz ki onu (ezberinde) toplamak ve okutmak bize âittir.


18. O halde biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.


19. Sonra onu açıklamak bize âittir.


20. Hayır, hayır! Siz çarçabuk geçen dünyayı seviyorsunuz.


21. Ve ahireti bırakıyorsunuz.


22. Nice yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar.


23. Rablerine bakarlar.


24. Nice yüzler de vardır ki o gün asıktır.


25. Bel kemiklerini kıracak bir musibete uğratılacağını sezer.


26. Artık gözünüzü açın! Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır.


27. "Kim afsun yapar, bunu kim tedavi eder?" denir.


28. Ve kendisi de bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar.


29. Ve bacak bacağa dolaşır.


30. İşte o gün sevk Rabbinedir.


31. İşte o tasdik etmemiş, namaz da kılmamıştı.


32. Aksine yalanlamış ve arkasını dönmüştü.


33. Sonra da salına salına yürüyerek taraftarlarının yanına gitmişti.


34. Gerektir o belâ sana gerek!


35. Evet! Gerektir o belâ sana gerek!


36. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor?


37. O, akıtılan meniden bir nutfe değil miydi?


38. Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra Allah onu insan biçimine koyup şekil vermiştir.


39. Ondan erkek ve dişi iki eş yaratmıştır.


40. Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?


 

Kimlik alan

 

 

850

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma), "Ey Muhammed! Cebrail sana Kur'an okurken, unutmamak için acele edip onunla beraber söyleme (sadece dinle)" (kıyamet 16) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) vahiy geldiği zaman büyük bir şiddet (ve ağırlık) hissederdi. Bunun tesiriyle dudaklarını kımıldatırdı. Bunun üzerine şu ayet indi. (mealen): "(Ey Muhammed, Cebrail sana Kur'an okurken acele edip onunla beraber söyleme (sadece dinle). Onu toplamak ve okutmak bize aittir" (kıyamet 16).  İbnu Abbas devamla der ki: "Ayette geçen "onun toplanması" tabirinden murad "(yeni nazil olan) ayetin Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)'in kalbinde toplanması, yerleşmesi, sonra da Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) tarafından okunmasıdır." "Biz vahyi okuduğumuz zaman, sen onun kıraatine uy" (18. ayet) ayetinde de, "Dinle ve sus, sonra onu sana biz okuturuz" denmektedir.  Bu vahiyden sonra, Cibril (aleyhisselam) vahiyle gelince, sadece dinlerdi. Cibril gidince yeni gelen vahyi, kendisine nasıl okunmuş ise, öylece okurdu."

 

 

Kimlik alan

 

 

916

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Sizden kim Vettini ve'z-zeytüni süresini okuyup son ayeti olan: "Allah hakimlerin hakimi değil mi?" (8. ayet) ayetine gelince: "Evet, ben buna şehadet edenlerdenim" desin. Kim de La uksimu bi-yevmi'l-kıyame'yi okuyup son ayeti olan "(Bütün bunları yapan Allah) ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir?" (kıyamet 40) ayetini de okudu mu: "Rabbimizin izzetine andolsun evet!" desin. Kim de Mürselat süresini okuyup en sondaki, "Artık bundan sonra hangi söze inanacak onlar?" (50. ayet) ayetini de tamamladı mı: "Allahu Teala'ya inandık" desin."

 

 

Kimlik alan

 

 

5101

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:   "Cennet ehlinin mertebece en düşük olanı o kimsedir ki: Bahçelerine, zevcelerine, nimetlerine, hizmetçilerine, koltuklarına bakar. Bunlar bin yıllık yürüme mesafesini doldururlar.   Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları ise, vech-i ilahiye sabah ve akşam nazar ederler."   Resûlullah aleyhissalatu vesselam sonra şu ayeti okudu. (Mealen): "Yüzler vardır, o gün ter ü tazedir, Rablerini görecektir" (kıyamet 22-23).

 

 

 

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol