İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

74. MÜDDESİR SÛRESİ 56 Ayet

74. MÜDDESİR SÛRESİ 56 Ayet

Parent Previous Next


074. Müddessir Süresi Hakkında "Mekke döneminde inmiştir. 56 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamberin tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir. 0
074-MÜDDESİR SURESİ


 


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM


 

1. Ey bürünüp sarınan (Resulüm)!


2. Kalk da (insanları) uyar.


3. Sadece Rabbini büyük tanı.


4. Elbiseni temiz tut.


5. Kötü şeylerden uzak dur.


6. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma.


7. Rabbin için sabret.


8. Sur'a üfürüldüğü vakit.


9. İşte o gün çetin bir gündür.


10. Hele kâfirler için hiç de kolay olmayan zorlu bir gündür.


11. Resulüm! Tek olarak yarattığım o adamla beni başbaşa bırak!


12. Kendisine bol bol servet verdim.


13. Göz önünde duran oğullar verdim.


14. Ve nimetleri yaydıkça yaydım.


15. Üstelik o bunu daha da artırmamı umuyor.


16. Hayır! Çünkü o, bizim âyetlerimize karşı alabildiğine inatçı kesildi.


17. Ben onu dik bir yokuşa süreceğim.


18. Çünkü o düşündü taşındı, ölçüp biçti.


19. Kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!


20. Yine kahrolası! Nasıl da ölçtü biçti!


21. Sonra baktı.


22. Sonra suratını astı, kaşlarını çattı.


23. Sonra da arkasını döndü ve büyüklük tasladı.


24. Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir."


25. "Bu, insan sözünden başka bir şey değildir."


26. Ben onu Sakar'a (cehenneme) sokacağım.


27. Sakar'ın ne olduğunu sen bilir misin?


28. O Sakar (insan vücudundan geriye bir şey) ne bırakır, ne de (eski haline getirip tekrar azap etmekten) vazgeçer.


29. Durmadan deriler kavurur.


30. Üzerinde ondokuz (muhafız melek) vardır.


31. Biz cehennemin bekçilerini hep meleklerden yaptık. Onların sayılarını da inkârcılar için sadece bir fitne kıldık. Ki, ehl-i kitap kesin bilgi edinsin. İman edenlerin de imanı artsın. Hem kendilerine kitap verilenler, hem de müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler: "Bu misalle Allah neyi kastetmiştir?" desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır, dilediğini doğru yola eriştirir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu ise, insanlık için ancak bir öğüttür.


32. Hayır! Aya andolsun ki!


33. Dönüp gitmekte olan geceye andolsun ki!


34. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki!


35. O (Sakar) en büyük belâlardan biridir.


36. İnsanlık için bir uyarıcıdır.


37. İçinizden ileri gitmek ve geri kalmak isteyen kimseler için.


38. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.


39. Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir.


40. Onlar cennetlerdedirler. (Uzaktan uzağa) sorarlar:


41. Suçlulardan.


42. "Sizi Sakar'a (alevli cehenneme) sokan nedir?"


43. Derler ki: "Biz namazımızı kılmıyorduk."


44. "Yoksulu doyurmuyorduk."


45. "Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk."


46. "Cezâ gününü yalanlıyorduk."


47. "Ölüm bize bu haldeyken gelip çattı."


48. Şefaat edeceklerin şefaatı onlara bir fayda vermez.


49. Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?


50. Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidirler.


51. Arslandan kaçan.


52. Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.


53. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmuyorlar.


54. Hayır! Şüphesiz ki o bir öğüttür.


55. Dileyen ondan öğüt alır.


56. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. O, kendisinden korkulmaya daha lâyıktır, mağfiret sahibi de O'dur.


 

 

Kimlik alan

 

 

847

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalatu vesselam), (müddessir suresinin, "Onu sarp bir yokuşa sardıracağım" mealindeki 17. ayetinde geçen (sarp yokuş) kelimesini "Ateşten bir dağdır, kafır ona yetmiş yılda çıkar, çıktıktan sonra tekrar yetmiş yılda cehenneme geri iner. Böylece cehennemde ebediyyen azab çeker" diye açıklamıştır."

 

 

5019

İbnu Abbas radıyallahu anhüma "Fe iza nûgira finnagûri" "O boru öttürülünce" (müddessir ayeti ile ilgili olarak dedi ki: "Bu, sûr'dur. Surede geçen racife, birinci nefha (üfleme), radife de ikinci nefhadır."

 

 

5528

Yahya İbnu Ebi Kesir anlatıyor: "Ebu Seleme İbnu Abdirrahman'a Kur'an'dan ilk inenin ne olduğunu sordum.  "Ya eyyühe'l-Müddessir (ey örtüsüne bürünmüş)! (suresi)dir!" dedi. Ben:  "İyi ama, başkaları ilk inenin İkra'bismi Rabbikellezi halak (suresi) dir diyorlar" dedim. Bunun üzerine Ebu Seleme:  "Ben bu hususta Hz. Cabir radıyallahu anh'a sormuştum. O bana:  "Sana, Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın söylediğinden başka bir şey söylemeyeceğim. Aleyhissalatu vesselam:  "Bir ay kadar Hira mağarasına mücavir oldum (itikafa girdim). Mücaveretimi (itikafımı) tamamlayınca, dağdan indim. Derken bana bir seslenen oldu. Sağıma baktım, hiçbir şey görmedim. Soluma baktım, yine bir şey görmedim. Arkama baktım bir şey görmedim. Derken başımı kaldırdım, bir şey gördüm, ama (bakmaya) dayanamadım. Hemen Hatice'nin yanına geldim:  "Beni örtün!" dedim. Derken şu ayetler nazil oldu. (Mealen): "Ey örtüsüne bürünen! Kalk! (İnsanları ahiretle) korkut! Rabbini büyükle, elbiseni temizle. Pislikten kaçın.." (müddessir suresi). Bu vahiy namaz farz kılınmazdan

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol