İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

001. Fatiha Arapça Okunuş


001. Fatiha Arapça Okunuş 1-FATİHA

Bismillahirrahmanirrahim

1. Bismillahirrahmanirrahim

2. El hamdü lillahi rabbil alemin

3. Er rahmanir rahıym

4. Maliki yevmid din

5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

6. İhdinas sıratal müstekıym

7. Sıratallezine en'amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve lad dallin 0