İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

109. Kâfirun Arapça Okunuş


109. Kâfirun Arapça Okunuş 109 - KAFİRUN

Bismillahirrahmanirrahim

1. Kul ya eyyühel kafirun

2. La a'büdü ma ta'büdun

3. Ve la entüm abidune ma a'büd

4. Ve la ene abidün ma abedtüm

5. Ve la entüm abidune maa'büd

6. Leküm diynüküm ve liye din 0