İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

110. Nasr Arapça Okunuş


110. Nasr Arapça Okunuş 110 - NASR

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza cae nasrullahi velfeth

2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace

3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kanetevvaba 0