İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

103. Asr Arapça Okunuş


103. Asr Arapça Okunuş 103 - ASR

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vel asr

2. İnnel insane le fi husr

3. İllellezıne amenu ve amilus salihati vetevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr 0