İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

106. Kureyş Arapça Okunuş


106. Kureyş Arapça Okunuş 106 - KUREYŞ

Bismillahirrahmanirrahim

1. Li iylafi kurayş

2. İylafihim rıhleteş şitai ves sayf

3. Felya'büdu rabbe hazelbeyt

4. Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehümmin havf 0