İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

101. Kari’a Arapça Okunuş


101. Kari’a Arapça Okunuş 101 - KAARİA

Bismillahirrahmanirrahim

1. El kariah

2. Mel kariah

3. Ve ma edrake mel kariah

4. Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5. Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6. Fe emma men sekulet mevazınüh

7. Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8. Ve emma menhaffet mevazınüh

9. Fe ümmühu havıyeh

10. Ve ma edrake mahiyeh.

11. Narun hamiyeh 0