İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

095. Tin Arapça Okunuş


095. Tin Arapça Okunuş 95 - TİN

Bismillahirrahmanirrahim

1. Vettiyni vezzeytuni.

2. Ve turi siyniyne.

3. Ve hazelbeledil'emiyni.

4. Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.

5. Sümme redednahü esfele safiliyne.

6. İnnelleziyne amenu veamilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7. Fema yukezzibuke ba'du biddiin,

8. Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn. 0