İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

107. Ma’un Arapça Okunuş


107. Ma’un Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

1. Eraeytellezi yükezzibü bid din

2. Fe zalikellezi yedu'ul yetim

3. Ve la yehuddu ala taamil miskin

4. Fe veylün lil müsallin

5. Ellezine hüm an salatihim sahun

6. Ellezine hümyüraun

7. Ve yemneunel maun 0