İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

111. Tebbet Arapça Okunuş


111. Tebbet Arapça Okunuş 111 - LEHEB

Bismillahirrahmanirrahim

1. Tebbet yeda ebiy lehebiv ve tebb

2. Ma ağna 'anhü malühu ve ma keseb

3. Seyasla naran zate leheb

4. Vemraetüh* hammaletelhatab

5. Fi cidiha hablüm mim mese 0