İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

102. Tekasür Arapça Okunuş


102. Tekasür Arapça Okunuş 102 - TEKASÜR

Bismillahirrahmanirrahim

1. Elhakümüt tekasür

2. Hatta zürtümülmekabir

3. Kella sevfe ta'lemun

4. Sümme kella sevfe ta'lemun

5. Kella lev ta'lemuneılmel yekıyn

6. Le teravünnelcehıym

7. Sümme leteravünnehaaynelyakıyn

8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym 0