İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

097. Kadir Arapça Okunuş


097. Kadir Arapça Okunuş 97 - KADİR

Bismillahirrahmanirrahim

1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

2. Ve ma edrake ma leyletülkadr

3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr

4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyhabiizni rabbihim min külli emr

5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr 0