İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

İlahi Nefes Ile Okunan Su Rahmettir


İLahi nefes ile okunan su rahmettir H,z  Allahın üflediği nefes yarattığı bütün kullarınadır.

H.z Allah c.c kâinatın tek bir Allahıdır.
Rahmandır,  inananın da, inanmayanın da yaratıcısıdır.
O,na sığınan ister hindu, ister putperest, ister ataist, ne inançta olursa olsun dünya nimetlerini esirgemiyor.
Hazırladığı dünya nimet tepsisini, çalışıp aradıkları zaman, azmedip çalıştıkları zaman, bütün kullarına sunuyor.
Bakalım çevremize, bakalım dünyaya, böyle olmuyor mu?
Birçok Ayeti kerimelerinde, Biz dünyayı insanlara hizmetçi kıldık buyurmuyor mu?
buyuruyor.
Çalışan yorulan kendisine sığınan bütün kullarının dünyalıklarını ikram ediyor.
İçindeki nefsini riyazetlerle öldüren Ruhunu güçlendiren hinduların olağan üstü güce
kavuşmaları da bu yüzdendir, yaptıkları istidraçtır dünyalık bir nimettir.
Ahirete ise hiç bir faydası yoktur.
O kullar azmedip yorulmuş zahmet çekmiş H.z Allah celle celâlehü de o insanlara ikramda bulunmuştur fakat onlardan razı değildir
Ahirette ise, Rahim sıfatı ile tecelli edecek inananlara sonsuz nimetlerinin kapısını açacak,
inanmayan insanları ise hesaba çekilecektir.
Olay bundan ibaret.
Bir edison düşünün  gece dememiş gündüz dememiş mücadele etmiş
azmedip çalışmasından dolayı ona elektriği buldurmuş ona ışık nimetini buldurmuş şöhret yapmış.
Tarih kitapları onun imansız olduğunu yazıyor eğer böyleyse ahirette azap çekecektir.

Yakın zamanda birisi bana, yahu anlatıp duruyorsun fakat boş konuşuyorsun demişti.
Ben de neden deyince?
Baksana dünyaya müslümanlar sefalette, kâfirler rahatta,
Eğer müslümanlık hakk din ise neden böyle oluyor demişti de, ben de ona yukarıda yazdıklarımı anlatmıştım.
Daha açık bir ifadeyle;
H,z Allah c.c. Dünya nimetlerine de, ahiret nimetlerine de, yarattığı bütün
kullarını ortak etmiş, fakat çalışmalarını da şart koşmuş,
dünya nimetini arayanlara dünya nimetlerini,
Ahiret nimetlerini arayanlara da ahiretin ölümsüz nimetlerini ikram ediyor.

Su meselesine gelince, Toprak, su, hava, ateş,unsurlarını derinden incelersek bilmediğimiz bir çok şeyleri keşfederiz dört unsur da birbirine bağlantılı biri olmazsa diğerinin değeri kalmıyor.

Hava ise her şeyin yaşam kaynağı onsuz hayat olmuyor.
H.z Allah c.c Ayeti kerimesinde;
Ben Ademe kendi Ruhumdan üfledim buyuruyor. (Sad,72)

Üflenen hava h.z Adem aleyhisselâma üflenmişse Kâinata üflenmiştir.
O zaman üflenen hava h.z Allahın kudreti ilâhi nefesi oluyor zerreden kürreye hayat
kaynağı oluyor.
O zaman her harekete  geçen söz nefesle hareket ettiğinden,söylenen söz şiddet içeriyorsa isebet ettiği yere şiddet getirir orada tahribat yapar.
Fakat harekete geçen sesler sakinlik ve huzur saçıyorsa. isabet ettiği yere huzur getirir.
     
Böyle olduğu için, hangi dinden olursa olsun herkes h.z Allahın ilâhi Rahmet nefesi ile yaşadığından sakin ortamda oluşan her nefes sakinlik verir.
Her şiddet ve küfür içeren yerlerde hareket halindeki nefes ve sözler mana ve maddeyi bozuyor.

Şimdi h.z Allahın nefesiyle, O,nun sonsuz kudret ilâhi adı ile başlayarak okunan dua ile
üflenen harekete geçen suyun durumunu bir düşünün,isabet ettiği suya
Rahmet ve kudret dolmaz mı?
O suyu içen şifa bulmaz mı?
Çünkü su h.z Allahın rahmeti, kelâm h.z Allahın kelâmı, hava h.z Allahı nefesi,
İman edip istifade edene ne mutlu.

H.z Allah c.c. bizlere ikram ettiği ilâhi nefesini hayırlı sözlerle sarfetmemizi cümlemize
nasip etsin İnşAllah. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol