İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Hazretiallah Cc Ile Beraber Olmak Ve Onu Yanında Bilmek


HazretiAllah cc ile beraber olmak ve onu yanında bilmek HAZRETİ ALLAH C.C. İLE BERABER OLMAK ONU YANINDA BİLMEK.
Bu ancak Onun verdiği nasiple olur.
H.Z. Allah c.c. kulları ile irtabat kurmayı murad ettiğinde yine kullarından vazifelendirdiği Peyğamberler yarattı.
En sonunda ise, Peygamber s.a.v. Efendilerimizle Cebrail Aleyhisselamı aracı yaparak irtibat kurdu.
O nurlandırdığı Peygamber Efendimizle ona teslim olan inanan kulları ile de irtibat kurmuştur.
Zatı akdesi cismani olarak hiç bir şeye benzemediği için şeklen ve cismen kullarına görünmemekte, Ancak h.z. Musa aleyhisselama tur dağında ateş olarak görünmüştür.
Bu gerçeklerin ışığı altında şunu görebiliriz, Bir insan h.z. Allah c.c. ile gönül bağı kurabilmesi için canlı cismani görünen h.z. Allahta fani olmuş kalbi mütmain bir Hakk aşığına ihtiyacı vardır.
Eğer bulamamış ise boşluktadır şeytana karşı zayıftır. Çünkü şeytan insanları kıyamete kadar kandırmaya yemin ettiği için,iblis şeytan ona her geç musallat olacak, o kişinin kuranı kerime, peygamber Efendimize, nihayet h.z. Allaha olan imanını bozmaya çalışacaktır h.z. Allah c.c muhafaza etsin.
Onun için, Müslüman olan her insanın İmanını koruya bilmesi için çareler aramalıdır.

Ayeti kerimede:
EY MÜTMAİNNE OLAN NEFS, DÖN RABBİNE SEN ONDAN RAZI, O SENDEN RAZI OLARAK. (Fecr 27,28)
Yukarıda geçen Ayeti kerimenin sırrına mazhar nefsi mütmain olmuş bir Hakk aşığından feyz alması şarttır.
H.Z. Allah c.c Resulullah s.a.v. Efendimizi Ahirete almakla meydanı şeytanı lâneye bırakmamıştır.
O nur peygamberin Ruhunu kıyamete kadar vazife başında tutmakta irşadını devam ettirmektedir.
İşte onun bıraktığı şeriatı ve sünneti seniyyesini aynen uygulayan Ümmetinden seçkin kalbi mütmain olmuş kulların kalplerine girerek Hakk ve hakikatı duyuruyor. Ve bu güzel insanlar yeryüzünün her yerinde vardır.

Bu kalbi mütmain insanlar vefat ettiklerinde onları yerine yenileri geçmektedir.
Azgın nefisliler istemesede bu nurlu insanlar kıyamete kadar gelip geçecektir.
İşte böyle kullar ile irtibata geçen h.z Allahtan akan manevi rahmet içinde yaşarlar.

Böyle mübarek kullarla irtibat kurmayan nefsini mütmain edemez. Zanla Amel eder, zanla inanır.
Ve o kişi her an imanını kaybetme tehlikesi içindedir.
Çünkü gözle görmediği şeytan her an onun açığını beklemektedir.
Büyük velilerden Hakemi Tirmizi h.z. bile İmanını kaybetmemek için her sabah namazının sünnetini kılar kılmaz şu duayı yapıyormuş.

YA hayyu ya kayyum Ya bediüssemavati vel erdı Ya zel celali vel ikram Eselüke en tuhyiye kalbi bi nuri marifetike ebeden Ya Allah, Ya Allah Ya Allah.

Ey hayyum ve kayyum Ey yerleri ve gökleri yaratan Ey celal ve ikram sahibi Allahım, ne olur kalbimin nurunu ebedi eyle diye niyazda bulunmuş.
Bazı nefsinin oyununu bilmeyenler kendilerine güveniyorlar h.z. Allahın veli kullarını hakir görüyor onlarla irtibatı gerek görmüyorlar.

H.z. Allah c.c. cümle mümin kullarını şeytanlaşmış şeyhlerden uzak tutsun Gerçek mürşidi kamillerle buluştursun. Amin..

Kalpten iman.. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol