İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

TÖvbe Ve SiĞinma


TÖVBE  VE  SIĞINMA TÖVBE  VE  SIĞINMA
Bismillahirrahmanirrahim

Bizi nutfeden et ve kemik yapan,  insan sureti veren,  ve Ruh üfüren, kudreti sonsuz Rabbimiz. yapacağımız tövbe ve zikrimizi kabul eyle.

Bu tövbeye ve zikre ilgi gösterip katılan kullarını af ve mağfiret et. Biz kullarına Vücud ve ruh veren sensin, Hasta olduğumuzda şifa veren sensin,bizi öldürüp diriltecek
ve hesaba çekecek olan yine sensin, bu hakikatları duyurup  bizleri iman şerefi ile şereflendirdiğin için, Zatı Alinize sonsuzların sonsuzuna kadar Hamdü senalar ve şükürler olsun. Peygamber s.a.v. Efendimize de sonsuz Salat ve selamlar olsun. Allahümme Salli Ala Seyyidina Ve nebiyyina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed..

Estağfirullah EL Azim, Estağfirullah EL Azim, Estağfirullah EL Azim, EL Kerim, Ellezi, Lailahe ila hüve EL Hayyul kayyume, Veetübu ileyh..     Bismillahirrahmanirrahim.               fağlem  ennehü  

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLELLAH LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, Muhammederresulullah.

Ey yüceler yücesi Kudreti sonsuz ve Ebedi olan ALLAHIMIZ,

Geçmişimizi, geleceğimizi, gizli ve Aşikar işlediğimiz bütün

kusur ve günahlarımızı Af ve Mağfiret et.

Akibetimizi Hayırlı, bereketli, selametli eyle.

Son nefesimize kadar, Rızana uygun yaşam sürmemizi nasip eyle.

Devletimizi milletimizi bütün Müslümanları harplerden yangınlardan

zelzelelerden ve bölücülükten muhafaza et birlik beraberlik içinde

yaşamamızı ömür sürmemizi nasip eyle.

EY, RABBİMİZ, Hastalarımıza Şifa ver, dertlilerimize deva ver,

Borçlu kullarına kurtuluş ver. Çünkü Senin her şeye gücün yeter.  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. AMİN.

 Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Muhterem kardeşlerim, Görebilmek, konuşabilmek, yürüyebilmek, Nefes alabilmek, lezzetli gıdaları ağız tadı ile yiyebilmenin değerini ve kıymetini bu nimetlerinden mahrum olanlar bilir. h.z. ALLAH C.C. Bu durumda olan hasta kullarına kaybettikleri bu Nimetlere şifa vererek tekrar kavuşmalarını nasip etsin İnşaallah.Bu nimetlere sahip olanlardan ise bu nimetleri almasın daim etsin İnşaallah. Bütün bu nimetleri istifademize sunan Cenabı Haktır.Saymakla bitirilmeyen sonsuz nimetler ve iyilikleri gönderen, Hep h.z. ALLAHTIR. Onun ihsan edip gönderdiği nimetlerin en kıymetlisi ise, ona kalpten iman etme nimetidir. ve bu nimet bütün nimetlerin üstündedir. Bu konuda geçmiş evliyaullahtan bazılarının ifşaatları var buyuruyorlar ki,

Allahüteala bir kuluna iman nimetini vermiş ise ona her şey vermiştir. Fakat iman nimetini vermediği kimseye, hiç bir şey vermemiştir.onun için H.Z. ALLAHA kalpten iman eden Nimetlerin En değerlisini kazanmıştır.

Hadisi Şerifte, Resulullah salallahü aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahütealadan Hafiyet isteyiniz, ALLAHA imandan sonra Hafiyetten daha büyük nimet yoktur.

İmamı Yusuf h.z. de, kendisinden nasihat isteyenlere,

Nimetlerin başı Üçtür. Birincisi, Bütün nimetleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tad ve lezzet veren sıhhat ve hafiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, İnsanı şımartıp kibre sokmayan varlık nimetidir.demiştir.

Bul Hasen hazretleri buyuruyor, Dünyada Allahütealanın kullarına ikram ettiği iki kerameti vardır ki, bu iki keramet bütün kerametleri içinde toplar.

1- Kulun Allahütealaya yakın olduğunu hissetmesi, Her şeyin Onun

ve Ondan Oldoğunu bilmesi.

2- Riyasız ve Davasız Amel etmesi.

Bir kimseye bu iki keramet verildikten sonra başka keramet ararsa

kendine yazık etmiş olur. böyle kimsenin hali kendisine Mülk ve saltanat verildiği halde, bu saltanatı bırakıp hayvan çobanlığını tercih etmesine benzer buyuruyor.

h.z. ALLAH c.c. Cümlemizi kalpten iman kerametine kavuşmayı ve riyasız amel yapmayı nasip etsin Amin. Velhamdü lillahi Rabbil Alemin.

Allahümme salli Alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alâ
 ali seyyidina Muhammed..

KALPTENİMAN. TÖVBE  VE  SIĞINMA
Bismillahirrahmanirrahim

Bizi nutfeden et ve kemik yapan,  insan sureti veren,  ve Ruh üfüren, kudreti sonsuz Rabbimiz. yapacağımız tövbe ve zikrimizi kabul eyle.

Bu tövbeye ve zikre ilgi gösterip katılan kullarını af ve mağfiret et. Biz kullarına Vücud ve ruh veren sensin, Hasta olduğumuzda şifa veren sensin,bizi öldürüp diriltecek
ve hesaba çekecek olan yine sensin, bu hakikatları duyurup  bizleri iman şerefi ile şereflendirdiğin için, Zatı Alinize sonsuzların sonsuzuna kadar Hamdü senalar ve şükürler olsun. Peygamber s.a.v. Efendimize de sonsuz Salat ve selamlar olsun. Allahümme Salli Ala Seyyidina Ve nebiyyina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed..

Estağfirullah EL Azim, Estağfirullah EL Azim, Estağfirullah EL Azim, EL Kerim, Ellezi, Lailahe ila hüve EL Hayyul kayyume, Veetübu ileyh..     Bismillahirrahmanirrahim.               fağlem  ennehü  

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLELLAH LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH, LAİLAHEİLLALLAH,

LAİLAHEİLLALLAH, Muhammederresulullah.

Ey yüceler yücesi Kudreti sonsuz ve Ebedi olan ALLAHIMIZ,

Geçmişimizi, geleceğimizi, gizli ve Aşikar işlediğimiz bütün

kusur ve günahlarımızı Af ve Mağfiret et.

Akibetimizi Hayırlı, bereketli, selametli eyle.

Son nefesimize kadar, Rızana uygun yaşam sürmemizi nasip eyle.

Devletimizi milletimizi bütün Müslümanları harplerden yangınlardan

zelzelelerden ve bölücülükten muhafaza et birlik beraberlik içinde

yaşamamızı ömür sürmemizi nasip eyle.

EY, RABBİMİZ, Hastalarımıza Şifa ver, dertlilerimize deva ver,

Borçlu kullarına kurtuluş ver. Çünkü Senin her şeye gücün yeter.  Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. AMİN.

 Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Muhterem kardeşlerim, Görebilmek, konuşabilmek, yürüyebilmek, Nefes alabilmek, lezzetli gıdaları ağız tadı ile yiyebilmenin değerini ve kıymetini bu nimetlerinden mahrum olanlar bilir. h.z. ALLAH C.C. Bu durumda olan hasta kullarına kaybettikleri bu Nimetlere şifa vererek tekrar kavuşmalarını nasip etsin İnşaallah.Bu nimetlere sahip olanlardan ise bu nimetleri almasın daim etsin İnşaallah. Bütün bu nimetleri istifademize sunan Cenabı Haktır.Saymakla bitirilmeyen sonsuz nimetler ve iyilikleri gönderen, Hep h.z. ALLAHTIR. Onun ihsan edip gönderdiği nimetlerin en kıymetlisi ise, ona kalpten iman etme nimetidir. ve bu nimet bütün nimetlerin üstündedir. Bu konuda geçmiş evliyaullahtan bazılarının ifşaatları var buyuruyorlar ki,

Allahüteala bir kuluna iman nimetini vermiş ise ona her şey vermiştir. Fakat iman nimetini vermediği kimseye, hiç bir şey vermemiştir.onun için H.Z. ALLAHA kalpten iman eden Nimetlerin En değerlisini kazanmıştır.

Hadisi Şerifte, Resulullah salallahü aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allahütealadan Hafiyet isteyiniz, ALLAHA imandan sonra Hafiyetten daha büyük nimet yoktur.

İmamı Yusuf h.z. de, kendisinden nasihat isteyenlere,

Nimetlerin başı Üçtür. Birincisi, Bütün nimetleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tad ve lezzet veren sıhhat ve hafiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, İnsanı şımartıp kibre sokmayan varlık nimetidir.demiştir.

Bul Hasen hazretleri buyuruyor, Dünyada Allahütealanın kullarına ikram ettiği iki kerameti vardır ki, bu iki keramet bütün kerametleri içinde toplar.

1- Kulun Allahütealaya yakın olduğunu hissetmesi, Her şeyin Onun

ve Ondan Oldoğunu bilmesi.

2- Riyasız ve Davasız Amel etmesi.

Bir kimseye bu iki keramet verildikten sonra başka keramet ararsa

kendine yazık etmiş olur. böyle kimsenin hali kendisine Mülk ve saltanat verildiği halde, bu saltanatı bırakıp hayvan çobanlığını tercih etmesine benzer buyuruyor.

h.z. ALLAH c.c. Cümlemizi kalpten iman kerametine kavuşmayı ve riyasız amel yapmayı nasip etsin Amin. Velhamdü lillahi Rabbil Alemin.

Allahümme salli Alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alâ
 ali seyyidina Muhammed..

KALPTENİMAN. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol