İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Alemlerden Süzüle Süzüle Gelen Ve Ulviyattan Halkolunan Ruh


Alemlerden süzüle süzüle gelen  ve ulviyattan halkolunan Ruh Alemlerden süzüle süzüle gelen  ve ulviyattan halkolunan Ruh,

Hazreti Allah Celle ve Celalühü tarafından hissiz ve hareketsiz olan vücuda yerleştirildi.
Vücutta bir de nefs var, Nefsle Ruh vücutta ayrı ayrı yer tutmuşlardır. Nefs toprak su hava ve ateşten müteşekkil bir Buhar-i zulmanidir

karın boşluğunda bulunur. Kumandası secde mahallidir.
Bütün vücuda buradan kumanda etmek ister.

 Nefs sufliyattan Ruh ulviyattan halkolunmuştur.Nefs ahlakı zemime Ruh ise ahlakı hamide ile mücehhezdir. Ruh çok ali makamlardan gelmiştir.

Ruh bu karanlık cesetle birleşmeden önce terakki edemiyordu. Cesette nefs ile bir araya gelince mücadele başladı. Ve yükselebilme kuvvetini elde etti. İnsanların bazı meleklerden efdal oluşu buradan doğuyor.

Onlarda nefs olmadığı ve nefse tabi olmadıkları için ne ki emredilirse hemen yerine getirirler.

 Ruh ulvi ve latif, nefs ise sufli olup birbirinin zıddıdırlar. Allahu Teala ikisini de bir arada barındırmak için Ruhu nefse aşık etmiştir.

Zira ulvi ile suflinin başka türlü bağdaşması mümkün değildir. Yaratılışları birbirinin zıddı olduğu halde ulvi ruh zamanla sufli olan nefsle alakasını çoğalttı nefsi emmarenin  akışına cazibesine tutuldu ve o nispette değerini ve faziletini kaybetmeye başladı.

 Çünkü Ruh nefse aldanıp onun boyasına girerse asliyetini ulviyetini kaybeder, onun gibi kararır ve onun esiri olur.

En ulvi makamdan geldiği halde, kendisini unuttuğu için Yaratanını da unutur.
Vücutta hakimiyeti nefs ele geçirir.
Bütün icraatlarını rahat bir şekilde yapar.

Nefs emmarenin akışına cazibesine tutulan değerini ve faziletini kaybeden Ruh, Allahü-Tealaya  verdiği,( Elestübi Rabbiküm )
Ben sizin Rabbiniz değilmiyim. (Kalu bela Şahidina) Evet Rabbimizsin buna şahidiz (Araf 172)

Fakat nefsin boyasına girerek bu sözü unuttular. Nefsin boyasına girmeyen Ruhlar ise tertemiz olarak Rablerine döndüler.

h.z. Allah c.c. cümlemizi ruhunu galip nefsini mağlup edenlerden eylesinAkıbetimizi hayırlı etsin İnşaallah.

 Hatemi veli h.z . 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol