İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Hazreti Allahta Samimi Olmak.


Hazreti Allahta samimi olmak. Hazreti Allahta samimi olmak.


Estaizübillah; Asra yemin olsun ki!
İnsan gerçekten hüsran içindedir.
Ancak iman edip salih amel işleyenler,
Birbirlerine hakkı tavsiye edenler
birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. (Asr; 103 )


Allahım hamdımızı teksir, kalbimizi taltif etsin.
Akıbetimizi hayırlı etsin.
Hamd da Hakktan gelir.
Hazreti Allah ilham ederse,
O'nun ilhamı ile niyaz edersen,
O'nun ilhamı ve niyazı olduğu için,
duanı kabul eder.

Hakim istidanı yazar.
Mahkemeyi görecek kişi o,
Kendisi kendi mahkemesinde kendi istidasını kabul eder.

Onun için insan Hazreti Allahta samimi olmalı.
Öyle samimi olmalı ki,
Hazreti Allahı ve Resulullah aleyhisselamı
kendinden fazla sevmeli.
Kendinden fazla sevdiği zaman,
o sevgi ona her şeyi yaptırır.
Her şeyi yaptırır deyince,
Resullah s.a.v. Efendimiz Hadisi şerifinde;

Vallahi Allah sevdiği kulunu cehenneme atmaz. (Münavi)

Ne kadar mühim gizli bir şeye yemin ediyor.
Şu halde neye sevinmek lâzım?
Hakkta samimi oldunmu Hakk sevdimi seni,
Bu kul benimdir der.
Onu hıfzı himayesine alır.
Bu hıfzı himaye nasıl olur?
Tavuk civcivini kaptırmamak için
köpeğe karşı geliyor.
Bu hareket ona h.z. Allahın bahşettiği
merhametinden ötürüdür.
Ona merhamet vermiş o da yavrusunu korumak için canını feda ediyor.
Ya merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk bir kulunu severse onu nasıl korur.
Cenab-ı Fahri Kâinat Efendimiz bir hadisi kudsi'de

Velilerimden birisine düşmanlık eden bir kimseye ben harp ilan ederim.
( Buhari Tecridi sarih 2042 )

Şu halde mühim olan sevgi ve bu sevgiyi temin etmek için vasıtalar var.
Bu vasıtalar iman, ihlas, sabır, hakka dayanmaktır.
Asr sure-i şerifi bunu hepsini içine toplar.

İmamı şafi Rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur.
Şayet kuranda başka bir süre nazil olmasaydı,
bu pek kısa süre bile insanlara yeterdi.
Bu süre kuranın bütün ilimlerini içine almıştır.

Bu süreye baktığımız zaman h.z. Allaha
nasıl yaklaşmamız nasıl güvenmemiz nasıl teslim olmamız
nasıl dayanmamız gerektiğini anlamış oluruz.

Sözler ve notlar; (Ömer öngüt Efendi) 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol