İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Muvahhid Isimli Kardeşe Cevap


Muvahhid isimli kardeşe cevap Muvahhid: Fususul Hikem adlı eserde çok derin anlamlı manalar geçer bu deruni ilimleri
bilmeyenler hemen inkara baş vurur.
İbni tevmiyyenin yalan dediği konular da böyledir.
Allah ona da rahmet etsin bu deruni manalara o zatı muhteremin ilmi yetmediğinden
yalan saymış.
h.z Allah ona bu halleri yaşatsaydı ancak o zaman anlardı.
Ben burada geçen şifreli sözleri anlıyorum.
Yanlız kendimi ibni tevmiyyeden ilimliyim diye kesinlikle bir iddiam yok.
İlim bir denizdir nasibi olan nasibi kadar alır.
Bana desen ki amca madem yaz bu şifreleri de biz de istifade edelim.
Ben de derim ki ben yazmış olsam bana olmıyacak hakaretler yağdırırsınız.

Bu konuya biraz olsun açıklık getiren bir Ayeti kerime yazayım.
Yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratan Allahtır.
Allahın fermanı bunların arasından iner ki,
Böylece Allahın her şeye kadir olduğunu her şeyi ilmiyle
ilmiyle kuşattığını bilesiniz. (Talak 12)

Abdullah bin Abbas r,a h.z buyururlar ki,
Eğer bu ayeti kerimenin tefsirini size yapsam,
beni mutlaka taş yağmuruna tutarsınız.
Kişi zahire bakar gördüğüne inanır.
Ayeti kerimenin de zahiri kısmı var batıni
kısmı var.
H.z Allah istediğine duyurur.

Muvahhid Resulullah s.a.v. Efendimiz bir çok değerli insanların
rüyalarına girerek onlara bilgiler sunmuştur.
Muhyiddin ibni Arabi hazretlerine fususul hikemi öğrettiği gibi,
Şahı nakşibent Muhammed bahaüddin Efendimize de
Evradı bahaiyyeyi ders ders öğretmiştir.
Sen Evradı bahaiyyeyi okumadı isen oku.
Ruhunun h.z Allahın aşkıyla yanıp tutuştuğunu göreceksin.

Fakat ibni tevmiyyenin kitaplarını okumaya devam edersen
kendi kusurlarını unutup başkalarının kusurlarını teşhir etmekle
ömür sürersin bu da sana hiç bir şey kazandırmaz.
Gene de biz seni çok seviyoruz çünkü inandığın doğru bildiğini
duyurmaya çalışıyorsun Hakkı savunuyorsun.

Üzgün dede kalpteniman
---------------------------------- 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol