İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Yüceler Yücesi Allahımız


Yüceler yücesi ALLAHımız Yüceler yücesi ALLAH’ımız

EY yüceler yücesi ALLAH’IMIZ.
 Yarattığın vücudumuza taktığın gözlerle yarattığın eserlerini seyrettiriyorsun.
Verdiğin akıl kuvveti ile sonsuz sanatının inceliklerini düşündürüyor tefekkür ettiriyorsun.
Zatı aline sonsuz hamdı senalar olsun verdiğin nimetlerine layık şükürler edemediğimizi biliyoruz.

Verdiğin göz nimetine verdiğin konuşma nimetine verdiğin duyma nimetine, verdiğin tutma nimetine, yürüme nimetine ve gözle görmediğimiz akıl ve nefes nimetlerine yedirdiğin içirdiğin nimetlerine ve bütün nimetlerine sonsuz şükürler olsun. .
Azametinin ve sonsuz yüceliğinin hürmetine şükrümüzü kabul eyle sonsuz merhametinin hürmetine kusurlarımızı bağışla af et zatına layık kul olmamızı rızana uygun yaşayıp iman etmemizi ömrümüzü hayırlı iş ve icraatlarla geçirip tertemiz kalp ile zatına kavuşmamızı nasip eyle.
Bizi ve sevdiklerimizi ve bütün müminleri yangınlardan zelzelelerden su baskınlarından yarattığın görünen ve görünmeyen her çeşit tehlikelerden ibtilâlardan muhafaza et.
Dünya hayatımızı ahiret hayatımızı kabir hayatımızı selametli ve huzurlu yaşat.
Ey sonsuz merhamet sahibi ALLAH’IMIZ, bize ikram ettiğin vücudumuzun sıhhatini devamlı eyle her çeşit hastalıklardan ve kederlerden kaza ve belalardan muhafaza eyle.
Muhakkak ki her şeyi sen yarattın istediğin zamanda yok ediyorsun var edende sensin yok edende sensin öyle olduğu için biz başka kimin kapısına gidebiliriz tek İLAH bir ALLAH SEN olduğuna göre bizi yüce kapından kovma acı ve merhamet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi can ve ruhumuz ALLAH’IMIZ
Bizi hastalıklardan sıkıntılardan günahlardan yıka tertemiz yap bize rıza boyunduruğu tak. O boynumuza. Taktığın boyunduruk bizi cennetine cemaline götürsün dünya hayatımız ve ahiret hayatımız selamet ve huzurlu geçsin.
ZATI ALİNİN sonsuz rahmetinden üzerimize devamlı yağdır.
Ey cömertlerin en cömertlisi olan ALLAH’IMIZ.
Dualarımızı peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallALLAH’ü vesellem efendimizin ve bütün sevdiklerinin hatırı için kabul eyle .. Yüceliğinin sonu olmayan sonsuz yüce ALLAH’IMIZ,
Bu, yazdırdığın nasihatlarımızı evladı iyalimize, gelecek olan mümin kardeşlerimizden merak edip okuyan, manevi kardeşlerime duyur. Zatı şerifinin muhabbet çemberinin içine al onları şeytandan şeytana uymuş insanların şerrinden ve görünen görünmeyen bütün tehlikelerden muhafaza et Amin.
Bizi ve bizden sonra devam edecek neslimizin devamı olan evlatlarımızı ve torunlarımızı zatı aline emanet ediyorum.

Çünkü bize musallat ettiğin şeytandan bizleri ancak sen korur ve muhafaza edersin o öyle bir düşman ki onu biz görmüyoruz o ise bizi ve zayıf olan yönlerimizi görüyor günaha sokuyor sen ise onun her halini gördüğün için kurduğu tuzakları da görüyorsun,
Ey her şeyden haberdar olan sonsuz kudret sahibi ALLAH’ımız, bizi ve sevdiklerimizi onun kurduğu tuzaklara düşürme içimize sokma ki, aklımızı şaşırtmasın fikrimizi bozmasın bizi zarara sokmasın yanından kovduğun gibi bizim içimizden ve yanımızdan da kov, rahmetinden ümidini kestiğin gibi bizden de ümidini kestir son nefesimizi verinceye kadar bizi ona yaklaştırma bizi hıfzı himayende tut.
Her zaman olduğu gibi bu zaman da Şeytan kullarını şaşırtmaya onları kin ve nefret girdabına sokarak muhterem HZ. Ebubekir Efendimizin halifelik zamanında ekilen fitne tohumunun, kerbela hadisesinde sulandırılarak besletilip bu günlere kadar getirmeye biz Müslümanların arasını ayırmaya devam edenler var.
Şeytanın kontrolüne giren bu kulların geçmişte yapılmış işlerin, yanlış veya doğru ki, onun özünü bilen sizsiniz, matem tutuyoruz bahanesi ile kin ve nefret saçmaya devam ediyorlar.
Dini Mübin için şehit olan Hz. Ömer, Hz. Osman Ve Hz. Ebubekir efendimize, Resulullah (s.a.v). Efendimizin Muhterem Zevcesi Ayşe Validemize edeple alakası olmayan sözler söyliyerek hakaret ediyorlar.

Yarabbi Şahit ol biz onları kınıyoruz. İnanıyoruz ki, HZ. Ali keremellahü Veche Efendimiz onun yolunu saptıran bu kullarından mahşer günü davacı olacaktır.
Çünkü onu sevdiğini söyleyen bu kulların birçoğu Hz. Ali keremellahü veche Efendimizin sünneti adetini yerine getirmiyorlar.
Yarabbi Şahitsin ki, biz hiç birini ayırmıyor bütün din büyüklerini seviyoruz. Onları eleştirme yetkisini kendimizde görmüyoruz.

Öyle inanıyoruz ki, geçmişte bu günlerimizde ve gelecek günlerde vuku bulmuş ve olacak hadiselerden sonra dünya hayatı biten her kulun Zatı Alinize kavuşmuş ve kavuşacaklardır.
Kimin haklı kimin haksız olduğunun karararını siz vereceğinize göre, biz onların gıybetlerini yaparak neden günaha girelim.
Zaten geçmişte olan bu hadislerin sorumluları kabir suallerini vermişler hakkettiklerinin karşılığını görmüşlerdir.
Sonsuz Kudreti İlahi yüce ALLAH’IM,
Ne olur o günkü vakaları bu günlere taşıyan Ağıt yakarak Lanet okuyan bu kullarını onları zincirler ile döğdüren Şeytandan kurtar artık ki, birlik beraberlik kurulsun. Çünkü kendi kendilerine Azap ediyorlar. Birde en önemlisi dünya hayatları da boşa geçiyor.

Muhterem kardeşlerim,
Hz. ALLAH (c.c) Ayeti kerimesinde böyle sapık kullarını kastederek buyuruyor ki,
ONLARIN BÜTÜN YAPTIKLARI BOŞA GİTMİŞTİR tevbe 17.
Diğer bir Ayeti kerimede ise,
DÜNYA HAYATINDA ÇALIŞMALARI BOŞA GİTMİŞTİR OYSA ONLAR GÜZEL İŞ YAPTIKLARINI SANIYORLARDI. kehf 104.
HASBÜNALLAH VENİĞMEL VEKİL NİĞMEL MEVLA VENİĞMEL NASIR GUFRANEKE RABBENA VE İLEYKELMASİR… VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN.
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN.
Ey merhametinin sonu olmayan ALLAH’IM yapmış olduğumuz duamızı sonsuz merhametin ile ve peygamberimiz Muhammed Mustafa sallALLAH’ü aleyhi vesellem efendimizin hatırı için ve onun yoluna devam eden vekillerinin hatırına kabul eyle Amin. Amin. Amin…
VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN…
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED.

Kalpteniman.Yüceler yücesi ALLAH’ımız

EY yüceler yücesi ALLAH’IMIZ.
 Yarattığın vücudumuza taktığın gözlerle yarattığın eserlerini seyrettiriyorsun.
Verdiğin akıl kuvveti ile sonsuz sanatının inceliklerini düşündürüyor tefekkür ettiriyorsun.
Zatı aline sonsuz hamdı senalar olsun verdiğin nimetlerine layık şükürler edemediğimizi biliyoruz.

Verdiğin göz nimetine verdiğin konuşma nimetine verdiğin duyma nimetine, verdiğin tutma nimetine, yürüme nimetine ve gözle görmediğimiz akıl ve nefes nimetlerine yedirdiğin içirdiğin nimetlerine ve bütün nimetlerine sonsuz şükürler olsun. .
Azametinin ve sonsuz yüceliğinin hürmetine şükrümüzü kabul eyle sonsuz merhametinin hürmetine kusurlarımızı bağışla af et zatına layık kul olmamızı rızana uygun yaşayıp iman etmemizi ömrümüzü hayırlı iş ve icraatlarla geçirip tertemiz kalp ile zatına kavuşmamızı nasip eyle.
Bizi ve sevdiklerimizi ve bütün müminleri yangınlardan zelzelelerden su baskınlarından yarattığın görünen ve görünmeyen her çeşit tehlikelerden ibtilâlardan muhafaza et.
Dünya hayatımızı ahiret hayatımızı kabir hayatımızı selametli ve huzurlu yaşat.
Ey sonsuz merhamet sahibi ALLAH’IMIZ, bize ikram ettiğin vücudumuzun sıhhatini devamlı eyle her çeşit hastalıklardan ve kederlerden kaza ve belalardan muhafaza eyle.
Muhakkak ki her şeyi sen yarattın istediğin zamanda yok ediyorsun var edende sensin yok edende sensin öyle olduğu için biz başka kimin kapısına gidebiliriz tek İLAH bir ALLAH SEN olduğuna göre bizi yüce kapından kovma acı ve merhamet et. Ey merhametlilerin en merhametlisi can ve ruhumuz ALLAH’IMIZ
Bizi hastalıklardan sıkıntılardan günahlardan yıka tertemiz yap bize rıza boyunduruğu tak. O boynumuza. Taktığın boyunduruk bizi cennetine cemaline götürsün dünya hayatımız ve ahiret hayatımız selamet ve huzurlu geçsin.
ZATI ALİNİN sonsuz rahmetinden üzerimize devamlı yağdır.
Ey cömertlerin en cömertlisi olan ALLAH’IMIZ.
Dualarımızı peygamber efendimiz Muhammed Mustafa sallALLAH’ü vesellem efendimizin ve bütün sevdiklerinin hatırı için kabul eyle .. Yüceliğinin sonu olmayan sonsuz yüce ALLAH’IMIZ,
Bu, yazdırdığın nasihatlarımızı evladı iyalimize, gelecek olan mümin kardeşlerimizden merak edip okuyan, manevi kardeşlerime duyur. Zatı şerifinin muhabbet çemberinin içine al onları şeytandan şeytana uymuş insanların şerrinden ve görünen görünmeyen bütün tehlikelerden muhafaza et Amin.
Bizi ve bizden sonra devam edecek neslimizin devamı olan evlatlarımızı ve torunlarımızı zatı aline emanet ediyorum.

Çünkü bize musallat ettiğin şeytandan bizleri ancak sen korur ve muhafaza edersin o öyle bir düşman ki onu biz görmüyoruz o ise bizi ve zayıf olan yönlerimizi görüyor günaha sokuyor sen ise onun her halini gördüğün için kurduğu tuzakları da görüyorsun,
Ey her şeyden haberdar olan sonsuz kudret sahibi ALLAH’ımız, bizi ve sevdiklerimizi onun kurduğu tuzaklara düşürme içimize sokma ki, aklımızı şaşırtmasın fikrimizi bozmasın bizi zarara sokmasın yanından kovduğun gibi bizim içimizden ve yanımızdan da kov, rahmetinden ümidini kestiğin gibi bizden de ümidini kestir son nefesimizi verinceye kadar bizi ona yaklaştırma bizi hıfzı himayende tut.
Her zaman olduğu gibi bu zaman da Şeytan kullarını şaşırtmaya onları kin ve nefret girdabına sokarak muhterem HZ. Ebubekir Efendimizin halifelik zamanında ekilen fitne tohumunun, kerbela hadisesinde sulandırılarak besletilip bu günlere kadar getirmeye biz Müslümanların arasını ayırmaya devam edenler var.
Şeytanın kontrolüne giren bu kulların geçmişte yapılmış işlerin, yanlış veya doğru ki, onun özünü bilen sizsiniz, matem tutuyoruz bahanesi ile kin ve nefret saçmaya devam ediyorlar.
Dini Mübin için şehit olan Hz. Ömer, Hz. Osman Ve Hz. Ebubekir efendimize, Resulullah (s.a.v). Efendimizin Muhterem Zevcesi Ayşe Validemize edeple alakası olmayan sözler söyliyerek hakaret ediyorlar.

Yarabbi Şahit ol biz onları kınıyoruz. İnanıyoruz ki, HZ. Ali keremellahü Veche Efendimiz onun yolunu saptıran bu kullarından mahşer günü davacı olacaktır.
Çünkü onu sevdiğini söyleyen bu kulların birçoğu Hz. Ali keremellahü veche Efendimizin sünneti adetini yerine getirmiyorlar.
Yarabbi Şahitsin ki, biz hiç birini ayırmıyor bütün din büyüklerini seviyoruz. Onları eleştirme yetkisini kendimizde görmüyoruz.

Öyle inanıyoruz ki, geçmişte bu günlerimizde ve gelecek günlerde vuku bulmuş ve olacak hadiselerden sonra dünya hayatı biten her kulun Zatı Alinize kavuşmuş ve kavuşacaklardır.
Kimin haklı kimin haksız olduğunun karararını siz vereceğinize göre, biz onların gıybetlerini yaparak neden günaha girelim.
Zaten geçmişte olan bu hadislerin sorumluları kabir suallerini vermişler hakkettiklerinin karşılığını görmüşlerdir.
Sonsuz Kudreti İlahi yüce ALLAH’IM,
Ne olur o günkü vakaları bu günlere taşıyan Ağıt yakarak Lanet okuyan bu kullarını onları zincirler ile döğdüren Şeytandan kurtar artık ki, birlik beraberlik kurulsun. Çünkü kendi kendilerine Azap ediyorlar. Birde en önemlisi dünya hayatları da boşa geçiyor.

Muhterem kardeşlerim,
Hz. ALLAH (c.c) Ayeti kerimesinde böyle sapık kullarını kastederek buyuruyor ki,
ONLARIN BÜTÜN YAPTIKLARI BOŞA GİTMİŞTİR tevbe 17.
Diğer bir Ayeti kerimede ise,
DÜNYA HAYATINDA ÇALIŞMALARI BOŞA GİTMİŞTİR OYSA ONLAR GÜZEL İŞ YAPTIKLARINI SANIYORLARDI. kehf 104.
HASBÜNALLAH VENİĞMEL VEKİL NİĞMEL MEVLA VENİĞMEL NASIR GUFRANEKE RABBENA VE İLEYKELMASİR… VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN.
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALİHİ VE SAHBİHİ ECMAİN.
Ey merhametinin sonu olmayan ALLAH’IM yapmış olduğumuz duamızı sonsuz merhametin ile ve peygamberimiz Muhammed Mustafa sallALLAH’ü aleyhi vesellem efendimizin hatırı için ve onun yoluna devam eden vekillerinin hatırına kabul eyle Amin. Amin. Amin…
VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ÂLEMİN…
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED.

Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol