İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Hazreti. Allahın Veli Kullarını şeytana Benzetenlere Cevaptır


Hazreti. Allahın veli kullarını şeytana benzetenlere cevaptır
H.Z. ALLAHIN VELi KULLARINI SEYTANA BENZETENLERE
CEVAPTIR…

BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM

H.z. ALLAH c.c. ayeti kerimesinde buyuruyor ki,

O hanginizin daha güzel kulluk yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıstır mülk 2.

Aklı basında olan bütün yaratılmış insanlar bu ilahi emir ile yaptıkları icraatlar ile sınavdan geçip dünya hayatını bitirince ölümsüz aleme geçiyorlar .

Orada ise her kişi yaptığı işlerin karşılığını görecek .H.z ALLAH c.c. nun emrine uygun yaşayanlar cenneti , şeytanın emrine uyanlar ise cehennemi boylayacaklardır.
Dünyada yaptığı her hareketin , konuştuğu her sözün kaseti tutuldugu için orada hiç bir itiraz hakki bulamayacak hak ettiğinin karşlığını alacaktır. Dikkat edersek yarattığı kullarını imtihan ettiği için hiç bir kulun işine karışmıyor günah işlemek sevap işlemek serbest ..
Her canlı istediğini yapabiliyor kimisi haram helal gözetmeksizin çeşitli vurgunlar ile, şeytanı sevindiriyor ve ömrünü öyle bitiriyor kimisi ise ölümsüz alemde sahibi tarafindan hesaba çekileceğine inanıp haramdan kaçınarak  helal ile rızıklanıyor. Hazreti ALLAHIN sevgisini kazanıp dünyasını bitirerek ahiret alemine göçüyor. Onun için insan her söyledigi söze ve atacağı her adıma dikkat etmelidir. Ki, dünya saadetini Ahiret selametini kazanabilsin.

Hz. ALLAH c.c.ayeti kerimesinde buyuruyor ki,

EY adem oğullari, ben size şeytana tapmayın o sizin apaçık bir düşmanınızdır ve bana kulluk ediniz En doğru yol budur demedim mi . şeytan sizden pek çok milleti kandırıp aldattı hala akıl erdiremiyor musunuz .yasin 60,61,62,…

Kullarını günah ve sevap işlemede serbest bırakan h.z. ALLAH c.c. sonsuz merhametinden dolayı şeytanın tuzağına düşmememiz için, biz kullarını uyarmakta vereceğimiz sinavimizda bizlere destek çıkmaktadır. hepimiz bilmeliyiz ki, şeytan görünmüyor fakat o bizi görüyor nefsimizin zayıf anında yapacağını yapıyor. onun bu tuzağına düşmeyelim. Ahirete göçmüş güzel insanlardan birisinin çok güzel duası var ,,

Ey ALLAHIM, bize öyle bir düşman musallat ettin ki, o ve onun yardımcıları bizim gafletteki halimizi görüyor bizi günaha sokuyorlar ne olur onu huzurundan kovduğun gibi bizim yanımızdan da kov rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir bizi onun fitnesinden muhafaza et diyor.

H.Z ALLAH c.c. cümlemizi şeytanın hile ve tuzaklarindan muhafaza etsin, Dünya hayatının cazibesine kapılıp Ahireti unutanlardan eylemesin. Dünya ise,kendine yönelen insanlari peşinden koşturmaya devam etmektedir.

Kurani kerimde ise, h.z. ALLAH c.c. bizlere Dünyanin emanet olduğunu Ahiretin ise ebedi olduğunu haber vermiştir .

Bu ilahi mesajlara kulaklarını tıkayan insanlar, yeme içme zevk sefa ile nefsini kuvvetlendirmiş ruhunu aç bırakmış kendinde büyüklük görmüş şeytanin askeri olmuşlardır.

Kendini beğenen bir kişi alim de olsa şeytanın arkadaşıdır kendini beğenmek şeytandandir sözü ise meşhurdur .şeytanin işi insanları kibir ve gurura sokmak ve dünyaya bağlamak, h.z ALLAH in zikrinden uzak tutmak günaha sokmaktır.

Oyolda nefis terbiyesine girmiş mürşit ve mürit hepsine ordusu ile savaş açar onları karalamak için en önemli silahı ise, kendini beğenen zahiri alimleri h.z.ALLAHIN veli kullarına musallat eder.seytan bu işi yaparken bir taş ile iki kuş vurmaktadır çünkü zahir alime sen artık alim oldun kuranı en güzel okuyansin en güzel anlayansın der kibir verir, zikir ehli ise bilgisiz cahil tabaka takilmişlar bir şeyhin peşine zikir yapıyoruz diyorlar şirke düşüyorlar sen onları karala diyerek günaha sokuyor zikre katılana da nefsini zevklerden kesiyor ömrünü boşa geçiriyorsun bırak bu işi diye vesvese vererek kendine asker yapmaya uğrasıyor ve bu mücadele devam edip gidiyor h.z.ALLAH c.c. cümlemizi şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden muhafaza etsin .

H.z. ALLAH c.c. ayeti kerimede buyuruyor ki,

RESULÜM GÖRDÜN MÜ O NEFSİNİ İLAH EDİNENİ .furkan 43.

 Bu mesajdaki mana, insan nefsinin sesine uyar da onun dediğİni yaparsa nefsine tapiyor demektir .

işte şeytanin en önemli silahi arzu ve isteklerin kumandası olan nefstir insan da istek ve arzularını nefsine kaptırdığı zaman gurur ve kibir sahibi olur dolaysiyla şeytanın arkadaşı olur bilmeden onun her dediğini yapar görünüşte müslümandır. fakat iman tadını tatmamıştır her şeyin doğrusunu bildiğini zanneder herkesi cahil kendisini alim bilir ve bu durumdaki nefsini ilah edinmiş şeytan alimler, ortaliği istila etmisler, h.z. ALLAHIN sevgi ve muhabbetini arayan imanlı insanların zihinlerini bulandırmışlar tereddüde düşürmüşlerdir .

H.z. ALLAH c.c. ayeti kerimesinde ,

benim zikrim için namaz kıl… taha 14

emretmiş olduğu gibi, Ey iman edenler

ALLAHI çok çok zikredin ahzap 41.

ayeti kerimesi ile de kendisinin zikredilmesini emretmis namaz da ilahi emirdir zikrullah da ilahi bir emirdir. diğer bir ayeti kerimede

Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta iken otururken ve yanlarınız üzerinde yatarken de ALLAHI zikredin ..nisa 103.

bir ayeti kerimesinde ise,

Sabah akşam rabbinin ismini zikret.. insan 25..

diğer bir ayeti kerimede ise

zikrullah en büyük ibadettir buyuruyor.. ankebut 45..

bu ilahi emirleri duyan eshabi kiram zikir meclisleri kurmuşlar , H.z ALLAHIN yüce ismini dillerine tespih etmişler özellikle h.z. ebubekir efendimiz kapali zikir ile h.z. ali kerremallahi veçhe efendimiz ise, açik zikir ile kalplerini nurlandırmışlar . o zamanda başlayan nurlu yol günümüze kadar devam etmiştir .
eytan ve ona tabi olanlar ne kadar engel olmaya kalksalar bu nurlu yol ALLAHIN izni ile kiyamete kadar devam edecektir .
Şeytan ise boş durmayacak sahte şeyhlerle ,nefsine uymuş alimler ile bu mübarek yolu karartmaya çalışacak geçmişte başarılı olamadıkları gibi bundan sonra da olamıyacaklardır.
Bu yola girmiş bir olan ALLAHA tevbe eden nefsinin kötü alişkanlıklarını bırakmak için h.z. ALLAHIN yüce ismi şerifini devamlı anan insanları yolundan saptırmayı şeytandan ve ona tabi olanlardan başka kim yapabilir dünya boş değildir günümüzde de veli kullar vardır .

Peygamberlik kapısı kapandı fakat onun bıraktıği nurlu yolu devam ettiren vekilleri vazife başındaıir .

Bu mübarek insanları dost edinenler bir olan ALLAHA kalpten iman ederler çünkü dost edindiği kisi bir olan ALLAHÜ ZÜLCELALE kalpten inanmis ondan yardim isteyen talibe de tevbe dersi ile zikir dersi ile beş vakit namaza başlatarak haramlardan kaçmasını helal yemesini hatta süpheli gidalardan da sakındırarak terbiyesi altına alır .

Böyle bir manevi terbiyeci olan mübarek zat veya zatlardan şeytandan ve ona tabi olanlardan başka kim rahatsız olabilir. kurani kerimde h.z. Ibrahim aleyhisselam zamanında putlara ve nemruta tapanlara, h.z. musa aleyhisselam devrinde putlara ve firevuna ve altından yaptıklari buzağıya tapanlara , peygamber s.a.v. efendimiz zamanında taştan yaptıkları putlara ki, hepsinin isimleri vardı.onlara tapanlara birde hahamlarıniı papazlarını ilah edinen Yahudilere inen ayeti kerimeleri delil gösterip h.z. ALLAHIN veli kullarını puta benzetenler ağır bir vebal altına girmişlerdir derhal tevbe etmezler ise yakın veya geç muhakkak cezaya uğrayacaklardır.

Bu vahhabi zihniyetli sapıklar şeytanin askerleridir. H.z ALLAH onlara hidayet versin . ankebut surei şerifini kendi akıl mantık yorumu ile açıklayan en ağir şekilde hakaret eden velileri dişi örümceğe benzeten şeytana benzeten vijdansızları kainatın tek ve bir olan yüceler yücesi olan H.z ALLAHU zül celal hazretlerine havale ediyoruz. Muhterem kardeslerim , simdi sizlere medinede basilan kurani kerim mealinden, konuyu iyi anlayabilmeniz için ankebut surei şerifinin 39,40,41, ayeti kerimelerinin tam ifade ve manalarını naklediyorum.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM . KARUNU FİREVUNU HAMANI DA HELAK ETTİK AND OLSUN Kİ, MUSA ONLARA APAÇIK DELILLER GETİRMIŞTİ DE ONLAR YER YÜZÜNDE BÜYÜKLÜK TASLAMIŞLARDI HALBUKİ AZABIMIZI AŞIP GEÇEBILECEK DEĞİLLERDİ ankebut 39.

devam eden ayeti kerimede ise estaizübillah

,,NİTEKİM ONLARDAN HER BİRINİ GÜNAHI SEBEBİ İLE CEZALANDIRDIK KİMİNİN ÜZERINE TAŞLAR SAVURAN RÜZGARLAR GÖNDERDİK KİMİNİ KORKUNÇ BIR SES YAKALADI KİMİNİ YERİN DİBİNE GEÇİRDİK KİMİNİ DE SUDA BOĞDUK ALLAH ONLARA ZULMETMİYOR ASIL ONLAR KENDİLERİNE ZULMEDİYORLARDI Ankebut 40.

manasini tamamen degistirdikleri 41 inci ayeti kerime ise aynen böyle, estaizübillah,,

ALLAHTAN BAŞKA DOSTLAR EDİNENLERİN DURUMU ÖRÜMCEĞİN DURUMU GİBİDİR ÖRÜMCEK BİR YUVA EDİNİR HALBUKİ YUVALARIN EN ÇÜRÜĞÜ ŞÜPHESİZ ÖRÜMCEK YUVASIDIR KEŞKE BILSELERDİ ankebut 41.

Bu ayeti kerimenin açık manası budur...

H.z. ibrahim a.s. h.z. musa a.s.zamanında ağaç ve taşlardan yapılmış heykellere tapan müşrikler yaşadığı gibi , peygamber efendimizin zamanında ise putçuluk zirvede idi müşrikler kendi elleri ile yaptıkları putların karşısına geçer onlardan dilekte bulunurlardı kuranı kerimle gelen emir ve ikazlar hep bu şirke düşen insanlara idi işte bu gerçeği anlamamazliktan gelen nefsine uymuş tarikat düşmanı alimler,h.z. ALLAHIN yüce ismini her an dili ile kalbi ile zikreden onlarI ziyarete gelenlere bir olan ALLAHI ve peygamberini sevdiren veli kullari puta ve seytana benzetirken ruhlarında rahatsızık duymuyorlar mı. yazdıkları iğrenç sözleri kınıyor onları h.z. ALLAHA havale ediyoruz.

Ey, h.z. ALLAHIN nurlu ismini diline tespih yapan kardeşim,
sakin zikrinden dönme.bilki kurtuluş bu yoldadır. gözlerini şehvetini azdıracak görüntülere kapa,dilini boş sözlere karşı frenle, mideni haram ve şüpheli gidalardan temiz tut.

H.z. ALLAHI , Peygamberlerini , ve onların yolundan giden saadet yolcularını sev.
Fakat sonsuz yücelik sahibi olan H.z. ALLAH c.c.nin sevgisinin önüne hiç bir sevgi geçmesin.

VEL HAMDÜ LILLAHI RABBIL ALEMIN..ALLAHÜMME SALLi ALA SEYYiDiNA VE NEBiYYiNA MUHAMMEDiN VE ALA ALi SEYYiDiNA MUHAMMED..
Kalpteniman 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol