İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

YÜz Yil ÖlÜ Birakilip Dİrİltİlen Peygamber


YÜZ YIL ÖLÜ BIRAKILIP DİRİLTİLEN PEYGAMBER YÜZ YIL ÖLÜ BIRAKILIP DİRİLTİLEN PEYGAMBER

İsrailoğuları peygamberlerinden bir peygamber olan Üzeyir Aleyhisselam azığını almış, eşeğine binmiş giderken bir kasama yıkıntısına uğramıştı. Ayeti kerimede şöyle buyruluyor,Veya çatıları çöküp altı üstüne gelmiş ıssız bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedinmi. (Bakara 259.)

Virane kasabayı uzaktan seyreden ve orada konaklayan Üzeyir a.s. Ölenlerin nasıl dirileceği hususunda düşünceye daldı ve bu tefekkür hali içinde iken, Allah bunu bu ölümünden sonra nasıl diriltecek.
(Bakara 259.) dedi.
O anda uykusu geldi ve yattı. uykuda iken ruhu kabzolundu. Allah-u teala ona bazı hakikatleri Aynel yakin göstermek için bir asır sürecek bir ölümle karşılaştırdı.

Bunun üzerine Allah onu yüz sene ölü bıraktı. (Bakara 259.)
Onun bu muvakkat ölümünden sonra geçen yüz yıl içinde, İsrailoğulları oraya tekrar döndüler.
O belde yeniden imar edildi. Üzeyir aleyhisselamın yüz yıl o şekilde kaldığı halde, Allahü-teala cesedini kimseye göstermedi.
Sonra diriltti.(Bakara 259.)

Yüz sene ölüm uykusunda kaldıktan sonra, tekrar kendisine hayat verildi. Henüz genç bir delikanlı iken, yine genç bir delikanlı idi.

Bir asır boyunca kaldığı bu derin ölüm uykusundan uyanıp doğrulduğunda, Allahü-teala: Ne kadar kaldın, diye sordu. (Bakara 259).
Günün başında ölmüş olan Üzeyir Aleyhisselam bir asır sonra günün sonuna doğru dirilmişti.
Üzeyir Aleyhisselam güneşin hâlâ durduğunu görünce aynı günün güneşi olduğunu zannederek uykudan uyanınca, Bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım dedi. (Bakara 259.)
Allahu-teala bu samimi itirafı üzerine ona: Hayır Yüz sene kaldın dedi. (Bakara 259.)

Beraberinde taşıdığı yiyecekleri ve içecekleri Emri ilahi ile hiç bozulmamış, hep eskisi gibi taptaze duruyordu.
Eşeği ise tamamen çürümüş sadece kemikleri duruyordu.

Üzeyir Aleyhisselamın eğer yüz sene ölü kalsaydım etlerim çürür kemiklerim dağılırdı. şeklinde gönlüne herhangi bir duygu gelmemesi için de şöyle buyurdu. Yiyeceğine ve içeceğine bir bak hiç bozulmamış.(Bakara 259.)

Allahu-teala devamla: Hele eşeğine bak* buyurdu (Bakara 259.)

Üzeyir Aleyhisselam eşeğinin kemiklerini sağında ve solunda dağılmış görünce durumu anladı.
Allahü-teala Üzeyir Aleyhisselamın vasıtası ile, kudret ve azametini bütün beşeriyete göstermeyi murad etmişti. ve buyurdu ki,

Seni insanlar için kudretimize bir işaret kılalım diye Yüz sene ölü tuttuk, ve sonra tekrar dirilttik.(Bakara 259.)

Yüz yıldan beri ölü duran birisinin dirilme hadisesi apaçık bir mucizedir. Allahu-tealanın kudretinin bir tezahürüdür.gerek o asırda gerekse sonraki asırlarda yaşayan insanlara Ahireti ve yeniden dirilmenin sırlarını anlatmaktadır.

Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler çoğunlukta olduğu için, Allahü-tealâ bu olağan üstü hadise ile, hem aşrın imkanını hem de keyfiyetini o zamanda bulunan halka gösterip ispat ettiği gibi, gelecek nesillere de ders ve ibret kılmıştır.

Bu mucize kalbine şüphe arız olmuş bir müminin bu şüpheden ancak Allahu-tealanın lütuf hidayeti ile kurtulabileceğine bir delildir.

Üzeyir aleyhisselama Alahü-teala devamla şöyle buyurdu: Kemiklere bak nasıl da onları birbiri üstüne kuyuyor sonra da onlara et giydiriyoruz.(Bakara 259).

Öldükten sonra çürüyen sadece kemikleri kalan bir hayvanı, Ol emriyle nasıl dirilttiğini, ona çıplak gözle göstererek gönlünü itminana kavuşturdu.

Üzeyir Aleyhisselam Allahü-tealanın bu yüce kudretini görünce, umut dolu bir teslimiyet gösterdi ve bütün varlığı ile ona yöneldi:

Bu işler ona açıkça belli olunca, biliyorum Allah her şeye kadirdir dedi.(Bakara 259).

Dağılmış ufalanmış kemikleri bir araya getirerek sonra da üzerlerini etle kaplamak o kemikleri yoktan varetmekten daha güç değildir.

Nitekim Allahu-teala Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyen bir müşriğe karşı Ayeti kerimesinde şu cevabı vermiştir. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı en iyi bilendir. (Yasin 79.)

Öldükten sonra dirilmenin misalleri alemde pek çoktur. kurumuş otlar ilkbaharda nasıl canlanıyor ve mikroskop ile görülen insan tohumu anne karnında nasıl et ve kemiğe bürünüyor.
H.z. Allah c.c. kalpten iman etmemizi nasip etsin İnşaallah.
Velhamdü lillahi Rabbil Alemin .
 
Allahümme salli âlâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlâ âli Muhammed

Kalpteniman.YÜZ YIL ÖLÜ BIRAKILIP DİRİLTİLEN PEYGAMBER

İsrailoğuları peygamberlerinden bir peygamber olan Üzeyir Aleyhisselam azığını almış, eşeğine binmiş giderken bir kasama yıkıntısına uğramıştı. Ayeti kerimede şöyle buyruluyor,Veya çatıları çöküp altı üstüne gelmiş ıssız bir kasabaya uğrayan kimseyi görmedinmi. (Bakara 259.)

Virane kasabayı uzaktan seyreden ve orada konaklayan Üzeyir a.s. Ölenlerin nasıl dirileceği hususunda düşünceye daldı ve bu tefekkür hali içinde iken, Allah bunu bu ölümünden sonra nasıl diriltecek.
(Bakara 259.) dedi.
O anda uykusu geldi ve yattı. uykuda iken ruhu kabzolundu. Allah-u teala ona bazı hakikatleri Aynel yakin göstermek için bir asır sürecek bir ölümle karşılaştırdı.

Bunun üzerine Allah onu yüz sene ölü bıraktı. (Bakara 259.)
Onun bu muvakkat ölümünden sonra geçen yüz yıl içinde, İsrailoğulları oraya tekrar döndüler.
O belde yeniden imar edildi. Üzeyir aleyhisselamın yüz yıl o şekilde kaldığı halde, Allahü-teala cesedini kimseye göstermedi.
Sonra diriltti.(Bakara 259.)

Yüz sene ölüm uykusunda kaldıktan sonra, tekrar kendisine hayat verildi. Henüz genç bir delikanlı iken, yine genç bir delikanlı idi.

Bir asır boyunca kaldığı bu derin ölüm uykusundan uyanıp doğrulduğunda, Allahü-teala: Ne kadar kaldın, diye sordu. (Bakara 259).
Günün başında ölmüş olan Üzeyir Aleyhisselam bir asır sonra günün sonuna doğru dirilmişti.
Üzeyir Aleyhisselam güneşin hâlâ durduğunu görünce aynı günün güneşi olduğunu zannederek uykudan uyanınca, Bir gün veya bir günün birazı kadar kaldım dedi. (Bakara 259.)
Allahu-teala bu samimi itirafı üzerine ona: Hayır Yüz sene kaldın dedi. (Bakara 259.)

Beraberinde taşıdığı yiyecekleri ve içecekleri Emri ilahi ile hiç bozulmamış, hep eskisi gibi taptaze duruyordu.
Eşeği ise tamamen çürümüş sadece kemikleri duruyordu.

Üzeyir Aleyhisselamın eğer yüz sene ölü kalsaydım etlerim çürür kemiklerim dağılırdı. şeklinde gönlüne herhangi bir duygu gelmemesi için de şöyle buyurdu. Yiyeceğine ve içeceğine bir bak hiç bozulmamış.(Bakara 259.)

Allahu-teala devamla: Hele eşeğine bak* buyurdu (Bakara 259.)

Üzeyir Aleyhisselam eşeğinin kemiklerini sağında ve solunda dağılmış görünce durumu anladı.
Allahü-teala Üzeyir Aleyhisselamın vasıtası ile, kudret ve azametini bütün beşeriyete göstermeyi murad etmişti. ve buyurdu ki,

Seni insanlar için kudretimize bir işaret kılalım diye Yüz sene ölü tuttuk, ve sonra tekrar dirilttik.(Bakara 259.)

Yüz yıldan beri ölü duran birisinin dirilme hadisesi apaçık bir mucizedir. Allahu-tealanın kudretinin bir tezahürüdür.gerek o asırda gerekse sonraki asırlarda yaşayan insanlara Ahireti ve yeniden dirilmenin sırlarını anlatmaktadır.

Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenler çoğunlukta olduğu için, Allahü-tealâ bu olağan üstü hadise ile, hem aşrın imkanını hem de keyfiyetini o zamanda bulunan halka gösterip ispat ettiği gibi, gelecek nesillere de ders ve ibret kılmıştır.

Bu mucize kalbine şüphe arız olmuş bir müminin bu şüpheden ancak Allahu-tealanın lütuf hidayeti ile kurtulabileceğine bir delildir.

Üzeyir aleyhisselama Alahü-teala devamla şöyle buyurdu: Kemiklere bak nasıl da onları birbiri üstüne kuyuyor sonra da onlara et giydiriyoruz.(Bakara 259).

Öldükten sonra çürüyen sadece kemikleri kalan bir hayvanı, Ol emriyle nasıl dirilttiğini, ona çıplak gözle göstererek gönlünü itminana kavuşturdu.

Üzeyir Aleyhisselam Allahü-tealanın bu yüce kudretini görünce, umut dolu bir teslimiyet gösterdi ve bütün varlığı ile ona yöneldi:

Bu işler ona açıkça belli olunca, biliyorum Allah her şeye kadirdir dedi.(Bakara 259).

Dağılmış ufalanmış kemikleri bir araya getirerek sonra da üzerlerini etle kaplamak o kemikleri yoktan varetmekten daha güç değildir.

Nitekim Allahu-teala Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyen bir müşriğe karşı Ayeti kerimesinde şu cevabı vermiştir. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı en iyi bilendir. (Yasin 79.)

Öldükten sonra dirilmenin misalleri alemde pek çoktur. kurumuş otlar ilkbaharda nasıl canlanıyor ve mikroskop ile görülen insan tohumu anne karnında nasıl et ve kemiğe bürünüyor.
H.z. Allah c.c. kalpten iman etmemizi nasip etsin İnşaallah.
Velhamdü lillahi Rabbil Alemin .
 
Allahümme salli âlâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlâ âli Muhammed

Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol