İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

YaratilmiŞ Her Şey Yaratana MuhtaÇtir.


YARATILMIŞ HER ŞEY YARATANA MUHTAÇTIR. YARATILMIŞ HER ŞEY YARATANA MUHTAÇTIR.

EY yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’ımız.
Siz öyle bir kudreti ilahisiniz ki, görünen
ve görünmeyen her şey, sizin sonsuz kudret ve azametinizin eserlerinizdir.
Melekler size muhtaç,
Cinler size muhtaç,
İnsanlar size muhtaç,
Hayvanat size muhtaç,
Bitkiler size muhtaç,
Ve neticede bütün kainat size muhtaç.
Siz ebedi yaşayan, hayatı ve ölümü yaratan, kainatın tek bir sahibisiniz. Dilediğinizi cennete dilediğinizi cehenneme koymak sizin sonsuz kudret ve azametinizdedir.

Dilediğinizi şefkat ile dilediğinizi azap ile terbiye ediyorsunuz.
Ey merhameti her yeri kuşatan ALLAH’ımız.
Ne olur bizi şefkat ve merhametiniz ile terbiye ediniz imtihan etmeyiniz kendimize hiç güvenimiz yok tek umudumuz sizin sonsuz merhametiniz.
Bizi dünyada, kabirde, mahşerde imtihana tabi tutmadan sonsuz merhametiniz ile geç kulum deyiniz ve cennetinize koyunuz.

İşte size ahirete göçmeden yalvarıyorum her şeyden haberdar olan siz şahit olduğunuz gibi, bizi takibe memur kıldığınız melekler de şahit olsun.

Bu yazmayı nasip ettiğiniz dilekçemiz de bu günün belgesi olsun.
Yaratan sensin ey ALLAH’ım, yaşatan sensin ey ALLAH’ım.
Öldüren sensin ey ALLAH’ım.  
Dirilten sensin ey ALLAH’ım.  
Görünen ve görünmeyen her şeyleri sen yarattın.
Ne mükemmel yaratmışsın ey ALLAH’ım.
Nereye baksam sanatına hayranım ey ALLAH’ım.  
Yarattığın eserlerinin karşısında sanatının sonsuz mükemmelliğini görünce sonsuz güç ve azametinizi övmek methetmek ve yüceltmekte aciz kalıyorum ancak şu kadar ki, sizin yüceliğinizin kudretinizin sonu yoktur.  Ezeli ve ebedisiniz.
Zatı alinize sonsuz hamdü senalar olsun ki, sizin ikram ettiğiniz ömür ile yaşıyorum, sizin ikram ettiğiniz rızıkları yiyor içiyorum, sizin nasip etmeniz ile Müslüman olarak dünyaya geldim ibadet yapabiliyorum, peygamberlerin en güzelini bize nasip ettiniz ona sonsuz salatı selamlar olsun.
 
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.

Ey yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’IM inanıyorum ki, bu yazıları da senin ikram ettiğin nasibin ile yazıyorum inşallah vakit gelince bizi yanınıza aldığınız zaman bizden sonrakiler bu yazıyı okuyacaklar onların da aynı iman ile zatına kulluk yapmalarını nasip et.

Bütün kalbim ile tasdik ederim ki, zatı alinize kulluk yapmak zatınızdan bize verilen en büyük şereftir.
Bu şerefi bize ikram ettiğiniz için de size sonsuz hamdü senalar olsun.
Kâinatın idare merkezi sizin emrinizde, ne isterseniz o bir tek emriniz ile hemen oluverir.
Yarattığınız bütün varlıklar size muhtaç siz ise hiçbir şeye muhtaç değilsiniz. Sizi seviyorum ey sonsuz yüce ALLAH’IM.
Ne olur siz de bizi ve sevdiklerimizi sevin bu yazıları okuyanların günahlarını af edin.
Hidayet verin akıbetlerini hayırlı eyleyin.
Onları görünen görünmeyen tehlike ve belalardan muhafaza edin çünkü sizin her şeye gücünüz yeter.  
Ey yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’IM bizi kendi halimize yalnız bırakma, biz çok zayıfız siz bizden kuvvetinizi çekerseniz biz perişan oluruz.  

Şeytan bize musallat olur imanımızı bozmak ister aklımıza çeşitli çirkin düşünceler sokar aklımızı karıştırır.

Onun için sonsuz merhametinize sığınıyorum.  
Bizi imansızlık felaketinden koruyun her çeşit hastalık ve kaza belalardan bizi ve sevdiklerimizi muhafaza edin.

Size olan inancımız ebedi olsun hiç bozulmasın itimadımız artsın hiçbir zaman eksilmesin.
Ayeti kerimende buyuruyorsunuz ki;

EY İMAN EDENLER SABIR VE NAMAZ İLE ALLAHTAN YARDIM İSTEYİN MUHAKKAK Kİ, ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR. (bakara 22.)

Ya Rabbel Âlemin biz de sizin gönderdiğiniz peygamber efendimizin ve getirdiği kuranı kerime inandık iman ettik.
Öldükten sonra dirileceğimize hesaba çekileceğimize zatı alinizin bizi affedeceğinize iman ettik, böyle umut ederek yaşıyoruz.
Bizi umduğumuza kavuştur yarabbi.

Ahirette bizleri af ve merhametiniz ile karşılayınız azabınızdan merhametinize sığınıyoruz.
İşte her şeyden haberdar olan siz yücelerin sonsuz yücesi ALLAH’IMIZ bizde sizin umut dolu emrinize uyduk sabır ve namaz ile sizden yardım istiyoruz.
Ne olur yardımınızı bizden ve sevdiklerimizden ayrıca sevenlerimizden de esirgemeyin. Amin.
Velhamdülillahi rabbil Âlemin...

ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ VE EZVACİHİ VE ZÜRRİYYETİHİ VE EHLİL BEYTİ ADEDE MA FİY ILMİKE SALATEN DAİMETEN
BİDEVAMI MÜLKİKE

Kalpteniman et ey Müslüman ki kurtulasın.YARATILMIŞ HER ŞEY YARATANA MUHTAÇTIR.

EY yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’ımız.
Siz öyle bir kudreti ilahisiniz ki, görünen
ve görünmeyen her şey, sizin sonsuz kudret ve azametinizin eserlerinizdir.
Melekler size muhtaç,
Cinler size muhtaç,
İnsanlar size muhtaç,
Hayvanat size muhtaç,
Bitkiler size muhtaç,
Ve neticede bütün kainat size muhtaç.
Siz ebedi yaşayan, hayatı ve ölümü yaratan, kainatın tek bir sahibisiniz. Dilediğinizi cennete dilediğinizi cehenneme koymak sizin sonsuz kudret ve azametinizdedir.

Dilediğinizi şefkat ile dilediğinizi azap ile terbiye ediyorsunuz.
Ey merhameti her yeri kuşatan ALLAH’ımız.
Ne olur bizi şefkat ve merhametiniz ile terbiye ediniz imtihan etmeyiniz kendimize hiç güvenimiz yok tek umudumuz sizin sonsuz merhametiniz.
Bizi dünyada, kabirde, mahşerde imtihana tabi tutmadan sonsuz merhametiniz ile geç kulum deyiniz ve cennetinize koyunuz.

İşte size ahirete göçmeden yalvarıyorum her şeyden haberdar olan siz şahit olduğunuz gibi, bizi takibe memur kıldığınız melekler de şahit olsun.

Bu yazmayı nasip ettiğiniz dilekçemiz de bu günün belgesi olsun.
Yaratan sensin ey ALLAH’ım, yaşatan sensin ey ALLAH’ım.
Öldüren sensin ey ALLAH’ım.  
Dirilten sensin ey ALLAH’ım.  
Görünen ve görünmeyen her şeyleri sen yarattın.
Ne mükemmel yaratmışsın ey ALLAH’ım.
Nereye baksam sanatına hayranım ey ALLAH’ım.  
Yarattığın eserlerinin karşısında sanatının sonsuz mükemmelliğini görünce sonsuz güç ve azametinizi övmek methetmek ve yüceltmekte aciz kalıyorum ancak şu kadar ki, sizin yüceliğinizin kudretinizin sonu yoktur.  Ezeli ve ebedisiniz.
Zatı alinize sonsuz hamdü senalar olsun ki, sizin ikram ettiğiniz ömür ile yaşıyorum, sizin ikram ettiğiniz rızıkları yiyor içiyorum, sizin nasip etmeniz ile Müslüman olarak dünyaya geldim ibadet yapabiliyorum, peygamberlerin en güzelini bize nasip ettiniz ona sonsuz salatı selamlar olsun.
 
ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ SEYYİDİNA MUHAMMED.

Ey yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’IM inanıyorum ki, bu yazıları da senin ikram ettiğin nasibin ile yazıyorum inşallah vakit gelince bizi yanınıza aldığınız zaman bizden sonrakiler bu yazıyı okuyacaklar onların da aynı iman ile zatına kulluk yapmalarını nasip et.

Bütün kalbim ile tasdik ederim ki, zatı alinize kulluk yapmak zatınızdan bize verilen en büyük şereftir.
Bu şerefi bize ikram ettiğiniz için de size sonsuz hamdü senalar olsun.
Kâinatın idare merkezi sizin emrinizde, ne isterseniz o bir tek emriniz ile hemen oluverir.
Yarattığınız bütün varlıklar size muhtaç siz ise hiçbir şeye muhtaç değilsiniz. Sizi seviyorum ey sonsuz yüce ALLAH’IM.
Ne olur siz de bizi ve sevdiklerimizi sevin bu yazıları okuyanların günahlarını af edin.
Hidayet verin akıbetlerini hayırlı eyleyin.
Onları görünen görünmeyen tehlike ve belalardan muhafaza edin çünkü sizin her şeye gücünüz yeter.  
Ey yüceliğinin sonu olmayan ALLAH’IM bizi kendi halimize yalnız bırakma, biz çok zayıfız siz bizden kuvvetinizi çekerseniz biz perişan oluruz.  

Şeytan bize musallat olur imanımızı bozmak ister aklımıza çeşitli çirkin düşünceler sokar aklımızı karıştırır.

Onun için sonsuz merhametinize sığınıyorum.  
Bizi imansızlık felaketinden koruyun her çeşit hastalık ve kaza belalardan bizi ve sevdiklerimizi muhafaza edin.

Size olan inancımız ebedi olsun hiç bozulmasın itimadımız artsın hiçbir zaman eksilmesin.
Ayeti kerimende buyuruyorsunuz ki;

EY İMAN EDENLER SABIR VE NAMAZ İLE ALLAHTAN YARDIM İSTEYİN MUHAKKAK Kİ, ALLAH SABREDENLERLE BERABERDİR. (bakara 22.)

Ya Rabbel Âlemin biz de sizin gönderdiğiniz peygamber efendimizin ve getirdiği kuranı kerime inandık iman ettik.
Öldükten sonra dirileceğimize hesaba çekileceğimize zatı alinizin bizi affedeceğinize iman ettik, böyle umut ederek yaşıyoruz.
Bizi umduğumuza kavuştur yarabbi.

Ahirette bizleri af ve merhametiniz ile karşılayınız azabınızdan merhametinize sığınıyoruz.
İşte her şeyden haberdar olan siz yücelerin sonsuz yücesi ALLAH’IMIZ bizde sizin umut dolu emrinize uyduk sabır ve namaz ile sizden yardım istiyoruz.
Ne olur yardımınızı bizden ve sevdiklerimizden ayrıca sevenlerimizden de esirgemeyin. Amin.
Velhamdülillahi rabbil Âlemin...

ALLAH’ÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE ESHABİHİ VE EZVACİHİ VE ZÜRRİYYETİHİ VE EHLİL BEYTİ ADEDE MA FİY ILMİKE SALATEN DAİMETEN
BİDEVAMI MÜLKİKE

Kalpteniman et ey Müslüman ki kurtulasın. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol