İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Şahi NakŞİbent Efendİmİzİn Ve DİĞer


ŞAHI NAKŞİBENT EFENDİMİZİN VE DİĞER  ŞAHI NAKŞİBENT EFENDİMİZİN VE DİĞER

EVLİYA EFENDİLERİMİZİN NASİHATLARI.

Şahı Nakşibendi efendimiz buyuruyor ki,
Peygamberlerin en faziletlisi , h.z. Muhammed aleyhisselamdır.
Velilerin faziletlisi , h.z. ebubekir radyallahü anhümdür.
Öğrettiği gizli ilimlerin en üstünü en değerlisi olan huzur ve irfan ilmini cahil halktan gizlemiş hatta halifelerden bile saklamıştır. Herkesten sakladığı bu ilmin üç esası ve şartı var. Birincisi , az yemek. ikincisi , az uyumak. Üçüncüsü,
Az konuşmak. Faydaları ise. Az yemek , az uyumaya.
Az uyumak, az konuşmaya . az konuşmak ise , h.z. ALLAHI her an kalpten zikretmeye ve ona tam bir iman ile yönelmeye yardımcı ve kuvvet vericidir.
Ey insan,eğer h.z. ALLAHI arzu eder ona bağlı kalmak arzu edersen, nefsinin arzularını terk et ve h.z. ALLAHIN arzularına uy… marifetname sahife 23. bölüm 22..
şekik belhi h.z. buyurdu ki,
Ey cemaat ölü iseniz kabre deli iseniz timarhaneye çocuk iseniz mektebe diri ve akıllı iseniz muhakkak kendisine gideceğiniz rabbinize kulluk edin… tezkeretül evliya….
Yahya bin muaz h.z. buyuruyor ki,
h.z. ALLAHI dost tutan nefsine düşman olur. cahil o kişidir ki, h.z ALLAHIN yasak ettiği işler ile hayat sürer ve cennet bekler. Şaşarım o kişiye ki, hasta olunca sıhhatte kavuşmak için perhiz yapar da , cehennemde yanmamak için günahlara karşı perhiz yapmaz.

h.z. sırrı sakati kudduse buyuruyor.
Bir gün bağdatta yangın çıktı bütün dükkanlar yandı benim dükkanım yanmadığını duyunca nefsim o kadar sevindi ki ,
Onun bu sevincinden ruhum rahatsız oldu.
Ruhumun rahat etmesi için dükkanı satıp fakirlere dağıttım.

Ehlullah demişlerdir ki,
Bütün ruhlar yüksek alemden bu alemde kendilerine hazır
Edilen bedenlere girmişlerdir. İnsanlar üç sınıftır.
1, bu aleme ne için geldiğini bilmez, Üç puta tapar , yemek ,
uyumak, ve cinsi münasebet. Bu sınıf aslına yüksek aleme dönemez aldanmıştır ömrünü hayvan gibi bitirmiştir.
2, bu sınıfta olanlar ise geçici aleme iniş gayesinin ALLAHI bilmek olduğunu bilir fakat dört puta tapar.
A, nefsine, b, malına, c, çocuklarına, d, makam ve mevkiye.
Bu sınıf aslına dönecektir fakat aldanmıştır çünkü dört puta çok bağlıdır. Bu sebepten olgunluk ve kemal kazanamaz
Makamından üstün bir makama çıkamaz .
3, bu sınıfta olanlar , dünyaya geliş nedenini bilir dört putu kırarak , kemal kazanır ve asıl makamından daha yükseklere çıkar.
İnsanın iki alemi vardır.
a. beden ve hayvani ruh itibarı ile aşağılık sufli alem , bu alemdeki insanlar, çok yemek çok içmekle yalnız nefislerini doyurmakla ömürlerini bitiriyorlar.
b. Akıl ve insanı ruh itibarı ile, yüksek alem , meleküt.
Bu sınıftaki insanlar ahirete inanırlar ömürlerini ibadet ile geçirerek ruhlarını kuvvetlendirirler h.z. ALLAHIN gönlünü kazanarak ömürlerini bitirirler.
h.z. ALLAH c.c. melekleri sırf akıl nurundan.
İnsanları , akıl ve şehvetten .
Hayvanları ise sırf şehvetten yaratmıştır.
Nefsine hakim olup şehvetini yenen insan aklını nurlandırmış ve yedi putu kırmış ALLAHA tapıyor ise meleklerden üstün
Olmuş oluyor . çünkü meleklerin makamı bellidir ebedi olarak o makamda kalıyorlar . ruhunu kuvvetlendiren kamil insan ise daha yüksek makamlara çıkar .
Nefsine hakim olamıyan insanın şehveti aklı yenerse yedi puta tapıcı olur kalbi katılaşır görünüşte insan içten ise hayvandan daha aşağı olur. Marifetname sahife 87.

Muhammed bahaddin nakşibent efendimiz buyuruyor.
İtikadın düzeltilmesi ve dini emirlerin yerine getirilmesinden yasak edilen ve mekruh olan şeylerden sakınıldıktan sonra bu yola girenlerin kazancı cenabı hakkın huzurunda daima bulunmak her an onu bilip onunla olmak ondan bir an bile gaflette bulunmamaktır.
Bu devlete kavuşmanın üç yolu vardır birinci yol kalbin zikir yapmasıdır ki, zikir eden kalp huzuru içinde ,
LA İLAHE İLLALLAH yüce kelimesini tekrar eder .
LA İLAHE ye kadar söylerken kendisi de dahil göz ile gördüğü yaratılmış varlıkların yok olmaya mahkum olduklarını hükümsüz olduklarını düşünecek.
İLLALLAH sözünü söylerken ise cenabı ALLAHIN ezeli ve ebedi olduğunu kalbi ile tasdik edecek .
Vakitlerini adı geçen zikir ile geçirip çalıştığı her işte onu anmaktan bir an olsun geri kalmaz hatta oturup kalkarken dinler ve konuşurken , yemek yer ve uyurken bile o yüce ismi söylemeye devam etmeli eğer işleri ile uğraşırken bir gevşeme gelirse o zaman gaflete düşmemek için içinden zikre devam etmek icap eder . eğer seher vaktinde de devam ederse tesiri o günün akşamına kadar devam eder,
Eğer uyumadan o yüce kelimeyi kuvvetle ve çokça tekrar ederse gecenin bitimine kadar devam eder hatta uyurken bile kalbi zikretmeye devam eder. Marifet name sahife 25.

Muhyiddin ibni Arabi h.z lerinin futuhati mekkiye adlı eserinde besmele hakkında ilginç beyanları var.
Bu besmelenin başlangıcı , yaratılma anında kul için, KÜN,
Yani ol demek kuvvetindedir. Çünkü Hak teala KÜN sözü ile istediğini yaratır. Hallacı mansur bir sözünde kulun, Bismillah demesi Hak tealanın KÜN , demesine benzer demiştir.
h.z. ALLAHIN bazı kulları vardır ki, Bismillah demeden KÜN ,kullanırlar ki, bunlar da ümmetin büyükleridir.
futuhatı mekkiye sahife 324.
Aynı eserin 336 ıncı sahifesinde anahtar açma duası var.
Bismillahirrahmanirrahim inna rabbeke hüvel fettahül alim.
Sadakallahül azim.

Ehlullah demişlerdir ki,
Zikir bitince kalp huzuru içinde susmalı zikrin heyecanı ve zevk hali zikir yapanın dünyaya bağlılığı çoksa LAİLAHE
İLLALLAH sözünü söyledikçe kalpten LA MABUDA İLLALLAH demeli ki, nefsi zayıflasın şehveti sönsün manevi zevki artsın .
LA İLAHE İLLALLAH sözünü diliyle söyledikçe ,
LA MEVCUDA İLLALLAH sözünü kalbi ile tekrarlamalı ve özellikle İLLALLAH sözünü kalbe yerleştirecek şekilde olsun kalp gözü açılsın ona nice sırlar görünsün ve kalp marifetullah ile dolsun. LA İLAHE İLLALLAH sözü öyle bir mübarek ağaçtır ki, meyvesi ALLAHI bilmektir .
Marifetname sahife 118.


Şeyh, ömer öngüt efendi buyuruyor ki,
h.z. ALLAH c.c. denizleri kaldırmış havada tutuyor o bulutları rüzgar vasıtası ile her tarafa yayıyor dağıtıyor her yağmur tanesi emirle iniyor o tanelerinin içinde neler halkettiğini yalnız o biliyor ey göksuyunun çocukları o yağmurun içinde insan iniyor yere düşüyor yerde bitki oluyor o bitkide onun ruhu mevcut her zerrede her bitkide bir ruh var insan da o şekilde yaratılıyor yani damla suyun toprakla karışması ile orada dilediği nebatat sureti ile o insanı yaşatıyor yaratıyor nasibi olan insanın nefsi bu bitkiyi yiyince erkekse vücudunda meni oluyor, dişi ise ana rahminde yumurta oluyor
takdir edilen zaman gelince erkek ile dişi birleşince cenin meydana geliyor zamanı gelince ruh üfürülüyor ve bebek oluyor hepsi de h.z.ALLAH c.c. nün kün emri şerifleri ile oluyor , VE TEBAREKELLAHÜ AHSENÜL HALIKİN.

Ehlullah demişlerdir ki,
Ey insan senin ruhun eğer veliler zümresinden ise saadet senindir Ve her dilediğine erersin .
Eğer severek onlara hizmet ediyorsan sana müjde olsun sende onlardansın çünkü herkez sevdikleri ile birleşir .
Fakat dünya lezzetlerine dalmış öfke ve şehvetin esiri olmuş insanlar hayvanlar gibi yer içer ve cinsi münasebet ile vakit geçirirler nefislerini bilmeye başlangıç ve sonlarını öğrenmeye çalışmamışlar onlara verilen ömür sermayesinin değerini bilememişlerdir. Marifetname sahife 41.

Ahmet kuseyri hazretlerinin hatırası.
Ahmet kuseyri h.z. gönlü h.z. ALLAHA bağlı tevekkül sahibi veli kullardan mübarek bir zat idi . ihtiyacını kimselere
Söylemez hiç bir halinden şikayetçi olmazdı . bir gün nur yüzlü bir zat Ahmet kuseyri hazretlerinin evinin kapısını vurur hanımı kimsin ne istiyorsun diye sorar oda Ahmet kuseyriyi görmek istediğini söyler evde olmadığı bildirilince size bir emanetim var diyerek bir dağarcık , bir torba, bir küçük çıkın, bırakıp gider giderken de sonra uğrarım der .
Ahmet kuseyri h.z. geç vakit eve gelir hanımı da eve gelen ziyaretçiden bahsetmeyi unutur . gece yarısı mutfaktan sesler gelmeye başlayınca telaşla mutfağa koşarlar bakarlar ki küçük torbanın içindeki kaptan kazanları dolduracak kadar bal akıyor dağarcığın içindeki bir avuç un çuvalları dolduracak kadar taşıyor küçük çıkından ise altınlar taşıp yerlere yayılıyor Ahmet kuseyri h.z. hanımına bu nedir bu haller diye sorunca, hanımı şaşkın ve hayretler içersinde unuttum sana söylemeyi bu gün bir zat geldi sonra uğrarım dedi ve bunları bıraktı bereketlenip taşan bu şeyler ona aittir deyince ,
Ahmet kuseyri h.z. bir an düşünüp bu gelen Hızır a.s. mı yoksa diye deyince kaplardaki artmalar ve taşmalar da aynı anda duruverdi onlar bu bereket karşısında Hızır a.s. mı gönderen h.z. ALLAHA şükrettiler.
Hazreti ALLAH C.C. nun kudretli selamı başta peygamberimiz Muhammed Mustafa s.a.v efendimizin ruhi tayyibelerine ve onun mübarek nurlu yolunda gidenlerin üzerine olsun ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED ……..
EY İNSAN
Nedir sendeki bu gaflet, nefsini seni yaratanın hazırladığı gıdalar ile besliyorsun sana o nimetleri ikram edene ibadet yapmaya üşeniyorsun , vücudun kilo alınca zayıflamak için aç durabiliyorsun , Allah için oruç tutmaya gelince çeşitli bahaneler arıyorsun bilsen ki, tutacağın oruç ile hem vücut kilondan hem de günah kilondan kurtulacaksın kazancın iki kat oluyor . bir düşün ki, yediğin şüpheli gıdalar ile konuştuğun hatalı sözlerle harama baktığın gözlerle günah kiloların ne kadar artmıştır ondan haberin varmı ahirete gitmezden evvel de o kilolarından kurtulmak için rejim yap, helal rızık için çalışarak namaz kılarak oruç tutarak günah kilolarından kurtulmaya çalış ki gideceğin yerde rahat edersin .vücudunun kilosunu eritemesen de o kadar önemli değil çünkü öldüğün zaman mezardaki böceklere yem olacak fakat kirlettiğin ruhunu saran günah kilonu atamaz isen o yük ile rabbinin huzuruna gideceksin ve mahcup olacak utanacaksın ve zayıflama şansın da kalmayacak şimdi ise bu şansın elinde vücudunu saran yağlardan kurtulmaktan fazla ruhunu saran günah kilolarından kurtulmaya çalış senin için en karlı iş budur ona dönmezden evvel hazırlığını yapmış olursun. Ayeti kerimesinde buyuruyor ki,
RESULÜM KULLARIM SANA BENİ SORUNCA HABER VER Kİ , BEN ONLARA YAKINIM bakara 186.

ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED .
Velhamdü lillâhi rabbil alemin.....


Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol