İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Peygamber Efendimizin Altı Rakkamının Sırrı


Peygamber Efendimizin altı rakkamının sırrı Peygamber Efendimizin altı rakkamının sırrıSevgili peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V efendimizin hayatındaki önemli sayılar ve 6 sayısının sırrı.

Geçenlerde Muhyidin İbni Arabi Hazretlerinin o muhteşem kitaplarından birini okurken bir paragrafa gözüm takıldı. O sırlar deryası , ilimler deryası anlatımlarının birinde ‘’ Allah C.C 6 sayısını Peygamber efendimize has kıldı ki daha önce bu kimseye verilmemiştir ‘’ cümlesi kafama takıldı. Biraz araştırma yapınca aşağıdaki inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı, sizlerle paylaşmak istedim. Doğrusunu Allah bilir.

Sevgili Peygamberimizin ;

Doğum tarihi : 20.04.571 : 2+4+5+7+1 : 19

Vefat tarihi : 08.06.632 : 8+6+6+3+2 : 25

Evlendiğinde yaşı : 25

Babası Hz Abdullah’ın vefat ettiğindeki yaşı : 25

Kızı Hz. Fatıma annemiz vefat ettiğindeki yaşı : 25

Şimdi gelelim 6 rakamının ve katlarının enteresan varlığına ;

• ‘’ Allah Gökleri ve yeri 6 günde yarattı’’ ( Resulum kainatı senin yüzü suyu hürmetine yarattım ) kudsi hadis .
• Allah C.C ismi şerifinin ebced değeri : 66
• Vekil ismi şerifinin ebced değeri : 66
• Allah C.C. nin zati sıfatları : 6
• “İnsanı-Âdem'i kendi suretimde yarattım”. Adem den kasıt peygamber efendimizdir.
• Muhammed isminin ebced değeri : 132 : 1+3+2 : 6
• 132 6 ya tam sayı olarak bölünüyor
• 132 iki cihan güneşi peygamber efendimizin isminin ebced değeri ikiye bölününce çıkan sonuç 132/2 : 66
• Peygamberimizin vefat tarihi toplamından ( 25 ) doğum tarihi toplamını ( 19 ) çıkarınca sonuç ; 25-19 : 6
• Peygamber efendimizin vefat tarihi 632 – doğum tarihi 571 : 61 . Kuranı Kerimin 61. suresi olan Saf suresinin 6. ayetinde Hz. İsa tarafından Ahmed ismiyle peygamber geleceği müjdelenmiştir. Ahmed ismi Kuranda sadece bu ayette zikredilmiştir.
• Peygamber efendimiz 632 yılının 6. ayında vefat etmiştir.
• Babası peygamberimiz anne karnında 6 aylıkken öldü
• Peygamber efendimiz 6 yaşındayken babasının kabristanına gitti.
• Peygamber efendimiz tanyeri ağırırken doğmuştur , kısaca saat 6 civarı
• Annesi 30 yaşında iken vefat ettiğinde , peygamberimizin yaşı 6 idi
• Peygamberimizin kızı Hz.Zeynep 30 yaşında vefat etti. Hz.Zeynep Peygamberimizin Hz. Hatice den olan çocuklarından vefat eden 5. si idi 30/5 : 6
• Hz Zeynep doğduğunda Peygamberimiz 30 yaşındaydı. Hz Hatice ile evliliğinin 5. yılında Hz.Zeynep dünyaya gelmişti 30 /5 : 6
• Zeynep isminin harf toplamı 6
• Hz Zeynep 30 yaşında vefat ettiğinde Peygamberimiz 60 yaşında idi . Kuranın 30 suresi olan Rum suresi de 60 ayettir.
• Süt annesi Halime nin isminin harf toplamı 6
• İlk eşi Hz.Hatice isminin harf toplamı 6
• H harfi Latin alfabesinin sessiz 6. harfidir.
• İlk eşinden 6 çoçuğu oldu
• 6 çocuğunun isimlerinin harf toplamı 36
• Soyu 6. Çocuğu olan Hz. Fatıma dan devam etti
• Hz. Fatıma nın isminin harf toplamı 6
• F harfi Latin alfabesinin 6. harfidir
• Hz Fatıma peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti
• Peygamber efendimiz küçük bir çocuk olan Hz Ali efendimizi himayesine aldığında yaşı 36 idi
• Peygamberimizin kızı Hz. Ümmü Gülsüme Hz Osman la 6 yıl evli kaldıktan sonra vefat etti
• Peygamberimiz 6 defa evlat acısı yaşamıştır.
• Mekke müşrikleri risaletin 6. yılında 616 da peygamberimizi öldürme kararı almıştı.
• Hudeybiye anlaşmasını hicretin 6. yılında yaptı.
• Hicretin 6. yılında annesinin kabrini ziyarete gitmiştir.
• Kabedeki 360 putu temizledi
• Peygamberimizin 6 yayı vardı
• Peygamberimizin 6 halası vardı
• Hicretin 6. senesinde resmi evraklarda kullanmak üzere Mühri Şerif yaptırmıştı . Bu Mühri Şerif Hz. Osman ın 12 senelik halifelik zamanında 6. senesinde Eris Kuyusuna düşerek kaybolmuştur.
• 6. yüzyılda peygamber oldu
• Miraca çıkan 6. peygamber oldu
• Hz Isa dan 6 asır sonra gelmiştir.
• İnzivaya çekildiği Hira mağarası Mekkenin kuzeyinden yaklaşık 6 km ileridedir.
• Peygamber efendimizden önce sadece 16 kişi Muhammed ismini almıştır .
• Peygamberimizin amcası ve süt kardeşi Hz.Hamza Mekke devrinin 6. yılında 616 da Müslüman oldu
• Peygamberimizin 13 nikahlı hanımı vardı , bunlardan sadece 2 tanesiyle zifaf etmedi 13-2 : 11 bunlar dışında 1 cariyesinden çocuğu oldu 11+1 : 12 . Bu hanımlarından 2 tanesinden çocukları oldu 12/2 : 6
• Cennet isminin harf toplamı 6 dır.
• Peygamberimizin cennet teki makamının ismi ‘vesile’ isminin harf toplamı 6 dır.
• Peygamberimiz 6 yer de şefaat edecektir.
• İmanın şartları 6 dır .
• Kuranda peygamber efendimize ithaf olunduğu söylenen ve peygamber efendimizin isimlerinden olan Yasin suresi kuranın 36. suresidir.
• Yasin suresi 3000 harftir
• ‘’Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et ‘’ Bu ayetin hükmü gereği peygamberimiz , 6 ay müddetle Mescid-i Nebeviye sabah namazına gitmeden önce, Hz. Fatıma ve Hz. Alinin evlerine uğrar ve kapılarının önünde durur: Ey Ehl-i Beyt (Muhammedin ev halkı) namaza kalkınız buyururdu.
• Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangıcı, uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmuştur. Peygamberimiz , 6 ay bu hal üzere kaldı.
• 1.Akabe görüşmesinde 6 medineli Müslüman oldu
• 2. akabe görüşmesinde görüşmeye 12 medineli Müslüman geldi
• Peygamber Efendimiz s.a.v. buyurdular ki; 6 şey 6 yerde gariptir...
1- Namaz kılmayanlar arasında mescid gariptir.
2- Okumayanların evinde mushaf gariptir.
3- Fasık kimsenin içinde Kuran gariptir.
4- Müslüman saliha kadın, kötü huylu zalim adamın elinde gariptir.
5- Salih müslüman erkek, kötü huylu alçak kadının elinde gariptir.
6- Kendisini dinlemeyenler arasında alim gariptir.

• Resûl-i Ekrem Efendimiz , Ramazan orucunu tutanların, Ramazan'ın hemen ardından gelen Şevval ayında 6 gün daha oruç tutmalarını tavsiye etti.
• Peygamber Efendimiz (sav)Hz. Ali’ye buyurdu:
“Ya Ali, altıyüzbin koyun mu istersin,yahut altıyüzbin altın mı veya altıyüzbin nasihat mı istersin?”
Hz.Ali dedi: “Altıyüzbin nasihat isterim.”
Peygamberimiz buyurdu: “Şu ( 6 ) altı nasihate uyarsan altıyüzbin nasihate uymuş olursun:
1.Herkes nafilelerle meşgul olurken sen farzları ifa et.Yani farzlardaki rükünleri,vacipleri,sünnetleri,müstehapları ifa et.
2.Herkes dünya ile meşgul olurken sen Allahu Teala’yı hatırla.İslam’a uygun yaşa;İslam’a uygun kazan;İslam’a uygun harca.
3.Herkes birbirinin ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarını ara.Kendi ayıplarınla meşgul ol.
4.Herkes dünyayı imar ederken sen dinini imar et,zinetlendir.
5.Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını gözetirken sen Hakk’ın rızasını gözet;Hakk’a yaklaştırıcı sebep ve vasıtaları ara.
6.Herkes çok amel işlerken sen amelin çok olmasına değil,ihlaslı olmasına dikkat et.”
• Allah Resûlü meâlen şöyle buyururlar:
"Siz bana altı ( 6 ) mes'elede söz verin; ben de size cenneti tekeffül edeyim."
1. "Konuşurken dosdoğru konuşun!"
2. "Va'dettiğinizi yerine getirin!"
3. "Emanette emin olun!"
4. "İffetli olun!"
5."Gözlerinizi harama karşı kapayın!"
6. "Elinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun! "

* Efendimiz in (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilir:
«Ben altı ( 6 ) hususta peygamber lere üstün yapıldım:
1- Bana az, ama öz söz söyleme sırrı verildi,
2- Düşmana korku salma (heybetiyle) desteklendim,
3- Harp ganimeti bana helal kılındı,
4- Yeryüzü bana temiz ve namazgah kılındı,
5- Ben bütün yaratıklara peygamber olarak gönderildim,
6- Benimle peygamberlerin gelmesi sona erdirildi

Peygamber efendimizin hayatında 6 sayısının bu kadar enteresan bir şekilde yer almasının sırrına vakıf olma şerefini bana da bahşettiği için Rabbime hamdolsun. Hatamız olduysa düzeltin lütfen . Biraz düşündüğünüzde elektronlardan , güneş sistemine kadar sarmal bir şekilde sürekli dönmekte olan kainatımızın dönüşü 6 rakamına ne kadar çok benziyor değilmi ? Doğrusunu Allah bilir.

Bu aciz kuldan , Allah C.C. yü ve Peygamber efendimizi seven Salihlere selam olsun .Peygamber Efendimizin altı rakkamının sırrıSevgili peygamberimiz Hz. Muhammed S.A.V efendimizin hayatındaki önemli sayılar ve 6 sayısının sırrı.

Geçenlerde Muhyidin İbni Arabi Hazretlerinin o muhteşem kitaplarından birini okurken bir paragrafa gözüm takıldı. O sırlar deryası , ilimler deryası anlatımlarının birinde ‘’ Allah C.C 6 sayısını Peygamber efendimize has kıldı ki daha önce bu kimseye verilmemiştir ‘’ cümlesi kafama takıldı. Biraz araştırma yapınca aşağıdaki inanılmaz sonuçlar ortaya çıktı, sizlerle paylaşmak istedim. Doğrusunu Allah bilir.

Sevgili Peygamberimizin ;

Doğum tarihi : 20.04.571 : 2+4+5+7+1 : 19

Vefat tarihi : 08.06.632 : 8+6+6+3+2 : 25

Evlendiğinde yaşı : 25

Babası Hz Abdullah’ın vefat ettiğindeki yaşı : 25

Kızı Hz. Fatıma annemiz vefat ettiğindeki yaşı : 25

Şimdi gelelim 6 rakamının ve katlarının enteresan varlığına ;

• ‘’ Allah Gökleri ve yeri 6 günde yarattı’’ ( Resulum kainatı senin yüzü suyu hürmetine yarattım ) kudsi hadis .
• Allah C.C ismi şerifinin ebced değeri : 66
• Vekil ismi şerifinin ebced değeri : 66
• Allah C.C. nin zati sıfatları : 6
• “İnsanı-Âdem'i kendi suretimde yarattım”. Adem den kasıt peygamber efendimizdir.
• Muhammed isminin ebced değeri : 132 : 1+3+2 : 6
• 132 6 ya tam sayı olarak bölünüyor
• 132 iki cihan güneşi peygamber efendimizin isminin ebced değeri ikiye bölününce çıkan sonuç 132/2 : 66
• Peygamberimizin vefat tarihi toplamından ( 25 ) doğum tarihi toplamını ( 19 ) çıkarınca sonuç ; 25-19 : 6
• Peygamber efendimizin vefat tarihi 632 – doğum tarihi 571 : 61 . Kuranı Kerimin 61. suresi olan Saf suresinin 6. ayetinde Hz. İsa tarafından Ahmed ismiyle peygamber geleceği müjdelenmiştir. Ahmed ismi Kuranda sadece bu ayette zikredilmiştir.
• Peygamber efendimiz 632 yılının 6. ayında vefat etmiştir.
• Babası peygamberimiz anne karnında 6 aylıkken öldü
• Peygamber efendimiz 6 yaşındayken babasının kabristanına gitti.
• Peygamber efendimiz tanyeri ağırırken doğmuştur , kısaca saat 6 civarı
• Annesi 30 yaşında iken vefat ettiğinde , peygamberimizin yaşı 6 idi
• Peygamberimizin kızı Hz.Zeynep 30 yaşında vefat etti. Hz.Zeynep Peygamberimizin Hz. Hatice den olan çocuklarından vefat eden 5. si idi 30/5 : 6
• Hz Zeynep doğduğunda Peygamberimiz 30 yaşındaydı. Hz Hatice ile evliliğinin 5. yılında Hz.Zeynep dünyaya gelmişti 30 /5 : 6
• Zeynep isminin harf toplamı 6
• Hz Zeynep 30 yaşında vefat ettiğinde Peygamberimiz 60 yaşında idi . Kuranın 30 suresi olan Rum suresi de 60 ayettir.
• Süt annesi Halime nin isminin harf toplamı 6
• İlk eşi Hz.Hatice isminin harf toplamı 6
• H harfi Latin alfabesinin sessiz 6. harfidir.
• İlk eşinden 6 çoçuğu oldu
• 6 çocuğunun isimlerinin harf toplamı 36
• Soyu 6. Çocuğu olan Hz. Fatıma dan devam etti
• Hz. Fatıma nın isminin harf toplamı 6
• F harfi Latin alfabesinin 6. harfidir
• Hz Fatıma peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti
• Peygamber efendimiz küçük bir çocuk olan Hz Ali efendimizi himayesine aldığında yaşı 36 idi
• Peygamberimizin kızı Hz. Ümmü Gülsüme Hz Osman la 6 yıl evli kaldıktan sonra vefat etti
• Peygamberimiz 6 defa evlat acısı yaşamıştır.
• Mekke müşrikleri risaletin 6. yılında 616 da peygamberimizi öldürme kararı almıştı.
• Hudeybiye anlaşmasını hicretin 6. yılında yaptı.
• Hicretin 6. yılında annesinin kabrini ziyarete gitmiştir.
• Kabedeki 360 putu temizledi
• Peygamberimizin 6 yayı vardı
• Peygamberimizin 6 halası vardı
• Hicretin 6. senesinde resmi evraklarda kullanmak üzere Mühri Şerif yaptırmıştı . Bu Mühri Şerif Hz. Osman ın 12 senelik halifelik zamanında 6. senesinde Eris Kuyusuna düşerek kaybolmuştur.
• 6. yüzyılda peygamber oldu
• Miraca çıkan 6. peygamber oldu
• Hz Isa dan 6 asır sonra gelmiştir.
• İnzivaya çekildiği Hira mağarası Mekkenin kuzeyinden yaklaşık 6 km ileridedir.
• Peygamber efendimizden önce sadece 16 kişi Muhammed ismini almıştır .
• Peygamberimizin amcası ve süt kardeşi Hz.Hamza Mekke devrinin 6. yılında 616 da Müslüman oldu
• Peygamberimizin 13 nikahlı hanımı vardı , bunlardan sadece 2 tanesiyle zifaf etmedi 13-2 : 11 bunlar dışında 1 cariyesinden çocuğu oldu 11+1 : 12 . Bu hanımlarından 2 tanesinden çocukları oldu 12/2 : 6
• Cennet isminin harf toplamı 6 dır.
• Peygamberimizin cennet teki makamının ismi ‘vesile’ isminin harf toplamı 6 dır.
• Peygamberimiz 6 yer de şefaat edecektir.
• İmanın şartları 6 dır .
• Kuranda peygamber efendimize ithaf olunduğu söylenen ve peygamber efendimizin isimlerinden olan Yasin suresi kuranın 36. suresidir.
• Yasin suresi 3000 harftir
• ‘’Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et ‘’ Bu ayetin hükmü gereği peygamberimiz , 6 ay müddetle Mescid-i Nebeviye sabah namazına gitmeden önce, Hz. Fatıma ve Hz. Alinin evlerine uğrar ve kapılarının önünde durur: Ey Ehl-i Beyt (Muhammedin ev halkı) namaza kalkınız buyururdu.
• Kendisine, ilk vahiy ve peygamberlik baslangıcı, uykuda Sadık rü`yalar görmekle olmuştur. Peygamberimiz , 6 ay bu hal üzere kaldı.
• 1.Akabe görüşmesinde 6 medineli Müslüman oldu
• 2. akabe görüşmesinde görüşmeye 12 medineli Müslüman geldi
• Peygamber Efendimiz s.a.v. buyurdular ki; 6 şey 6 yerde gariptir...
1- Namaz kılmayanlar arasında mescid gariptir.
2- Okumayanların evinde mushaf gariptir.
3- Fasık kimsenin içinde Kuran gariptir.
4- Müslüman saliha kadın, kötü huylu zalim adamın elinde gariptir.
5- Salih müslüman erkek, kötü huylu alçak kadının elinde gariptir.
6- Kendisini dinlemeyenler arasında alim gariptir.

• Resûl-i Ekrem Efendimiz , Ramazan orucunu tutanların, Ramazan'ın hemen ardından gelen Şevval ayında 6 gün daha oruç tutmalarını tavsiye etti.
• Peygamber Efendimiz (sav)Hz. Ali’ye buyurdu:
“Ya Ali, altıyüzbin koyun mu istersin,yahut altıyüzbin altın mı veya altıyüzbin nasihat mı istersin?”
Hz.Ali dedi: “Altıyüzbin nasihat isterim.”
Peygamberimiz buyurdu: “Şu ( 6 ) altı nasihate uyarsan altıyüzbin nasihate uymuş olursun:
1.Herkes nafilelerle meşgul olurken sen farzları ifa et.Yani farzlardaki rükünleri,vacipleri,sünnetleri,müstehapları ifa et.
2.Herkes dünya ile meşgul olurken sen Allahu Teala’yı hatırla.İslam’a uygun yaşa;İslam’a uygun kazan;İslam’a uygun harca.
3.Herkes birbirinin ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarını ara.Kendi ayıplarınla meşgul ol.
4.Herkes dünyayı imar ederken sen dinini imar et,zinetlendir.
5.Herkes halka yaklaşmak için vasıta ararken, halkın rızasını gözetirken sen Hakk’ın rızasını gözet;Hakk’a yaklaştırıcı sebep ve vasıtaları ara.
6.Herkes çok amel işlerken sen amelin çok olmasına değil,ihlaslı olmasına dikkat et.”
• Allah Resûlü meâlen şöyle buyururlar:
"Siz bana altı ( 6 ) mes'elede söz verin; ben de size cenneti tekeffül edeyim."
1. "Konuşurken dosdoğru konuşun!"
2. "Va'dettiğinizi yerine getirin!"
3. "Emanette emin olun!"
4. "İffetli olun!"
5."Gözlerinizi harama karşı kapayın!"
6. "Elinizi başkalarına zarar vermekten uzak tutun! "

* Efendimiz in (s.a.v) şöyle buyurduğu rivayet edilir:
«Ben altı ( 6 ) hususta peygamber lere üstün yapıldım:
1- Bana az, ama öz söz söyleme sırrı verildi,
2- Düşmana korku salma (heybetiyle) desteklendim,
3- Harp ganimeti bana helal kılındı,
4- Yeryüzü bana temiz ve namazgah kılındı,
5- Ben bütün yaratıklara peygamber olarak gönderildim,
6- Benimle peygamberlerin gelmesi sona erdirildi

Peygamber efendimizin hayatında 6 sayısının bu kadar enteresan bir şekilde yer almasının sırrına vakıf olma şerefini bana da bahşettiği için Rabbime hamdolsun. Hatamız olduysa düzeltin lütfen . Biraz düşündüğünüzde elektronlardan , güneş sistemine kadar sarmal bir şekilde sürekli dönmekte olan kainatımızın dönüşü 6 rakamına ne kadar çok benziyor değilmi ? Doğrusunu Allah bilir.

Bu aciz kuldan , Allah C.C. yü ve Peygamber efendimizi seven Salihlere selam olsun . 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol