İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

İskelet Sistemi.


İskelet sistemi. İskelet sistemi.

Vücudumuzu ayakta tutan kemiklerdir.
Kemiklerin birbirine bağlanması ile iskelet adı verilen çatı meydana gelir.

Bir betonarma binayı ayakta tutan Kolon kiriş ve döşemeler ne ise, İ
İnsanı ayakta tutan iskelet sistemi de odur.

Ancak düşünenleri hayrete sevkedecek nokta,en modern binalardaki iskelet sisteminin bina ağırlığının yüzde altmış yetmişini teşkil ettiği halde, insan iskelet sisteminin toplam insan ağırlığına nisbetle yüzde dört gibi bir miktar teşkil etmesidir.
Yani bir seksen santim boyunda ve yetmişbeş Kilo ağırlığındaki bir insanın iskeleti
sadece üç Kilo gelmektedir.

Yetmişbeş Kilo eti omuzlayan onu yürüten koşturan ve dağılmaktan koruyan iskelet
sisteminin bu Kadar hafif ve israfsız bir şekilde proğlanması hiç şüphesiz ki yüce yaratıcının takdiri ve tedbiri dahilindedir.

Ayeti kerimede şöyle buyurulmaktadır:
Şüphesiz ki Rabbin yaratan ve bilendir. (Hicr 86)

Allah-ü Tealâ kemikleri sert ve kuvvetli olacak şekilde muhtelif büyüklüklerde yaratmış, büyüklük ve küçüklüklerini hareket kabiliyetlerine uygun şekilde ayarlamıştır.
İnsan iskeletinde irili ufaklı 206 kemik bulunur.
Bu kemikler birbirine mafsallarla bağlı olup,hareketlerini kaslar temin eder
Biçimlerine göre uzun ve kısa,yassı ve düzensiz kemikler olmak üzere dörde ayrılır.
Bulundukları yere göre: Baş, gövde, başyan, altyan,kemikleri diye isim alırlar.
İskelet parça parça kemiklerden teşekkül ettiği için, böylelikle her parça kolaylıkla
ve rahatça hareket etme imkânı bulur. Ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır:
Kemiklere bak onları nasıl bir araya getirip yerli yerine koyuyor
et giydiriyoruz. (Bakara 259)

Bizleri insan olarak yaratan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.  
Ömer öngüt Efendi hz.
Sözler ve notlardan. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol