İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Sorgu Sual GÜnÜ


SORGU SUAL GÜNÜ SORGU SUAL GÜNÜ

Sorgu sual ahiret hayatının bir safhasıdır. Hesaba
çekilme anıdır. Ayeti kerimede ALLAH-u Teâlâ buyuruyor ki: Rabbin hakkı için, biz onların hepsine yaptıkları şeylerin
hepsinin hesabını soracağız.
(Hicr: 92-93)
                                                                                                                                                      
Önce Peygamberler çağrılır ve risaletlerini tebliğ edip etmediklerinden sorulurlar.Peygamberler tebliğlerinin hesabını verirler ve şahitlerin huzurunda neticeler ilân edilir.

Sonra herkes teker teker hesaba çekilir.Yaptıklarının azından çoğundan, gizlisinden açığından, değerli değersiz her
şeyden sorulur.

Hadisi şerife göre şu beş şey herkese sorulur.  
1-Ömrünü ne yolda nerede tükettiği,
2- Gençliğini nasıl geçirdiği,
3- Malını nereden kazandığı,
4- Kazancını nereye harcadığı,
5- İlmi ile amel Edip etmediği. (Tirmizi)   

Cenab-ı  Hakk kullarını bir bir hesaba çeker, bu hesap bir anda olup biter. Birinin hesaba çekilmesi diğerinin hesabının görülmesine mani olmaz.

ALLAH-u Teâlâ Seri-ül hisap'tır. O hesap anında melekler tarafından tutulan defterlerden başka, inkâra kalkışanların
bütün uzuvları yaptıklarına şahitlik ederler. Durumun ciddiyetini gören inkârcılar sen sebep oldun gibi
sözlerle birbirlerini itham ederler. Her asrın insanı yaşadığı devirde kime tabi oldu ise, onunla çağrılır. Peşine takılıp gittiği kimse nereye götürülürse o da oraya götürülür. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle
cennette, kötüler kötülerle beraber cehennemdedirler.

Bu durum bu dünyada da aynı değil mi? Bir genç düşünün madde kullanan biriyle arkadaşlık yaptığı takdirde kendisi de madde kullanmaktan kurtulamaz. Daha ahirete gitmeden genç yaşında dünya hayatını da ahiret hayatını da cehenneme çevirir. Ölünce de aynı arkadaşı ile beraber hesaba çekilir.
Ne korkunç.

Onun için hepimiz arkadaş seçerken, eş seçerken İmanlı kişileri
ahlakı temiz olanları seçmeliyiz.
Dikkat etmez isek dünyada da ahirette de helâk oluruz. Hz. ALLAH(c.c)
Cümlemizi hayırlı insanlarla buluştursun
İnşaALLAH.
Selâmı Aleyküm.

Kalpteniman.           SORGU SUAL GÜNÜ

Sorgu sual ahiret hayatının bir safhasıdır. Hesaba
çekilme anıdır. Ayeti kerimede ALLAH-u Teâlâ buyuruyor ki: Rabbin hakkı için, biz onların hepsine yaptıkları şeylerin
hepsinin hesabını soracağız.
(Hicr: 92-93)
                                                                                                                                                      
Önce Peygamberler çağrılır ve risaletlerini tebliğ edip etmediklerinden sorulurlar.Peygamberler tebliğlerinin hesabını verirler ve şahitlerin huzurunda neticeler ilân edilir.

Sonra herkes teker teker hesaba çekilir.Yaptıklarının azından çoğundan, gizlisinden açığından, değerli değersiz her
şeyden sorulur.

Hadisi şerife göre şu beş şey herkese sorulur.  
1-Ömrünü ne yolda nerede tükettiği,
2- Gençliğini nasıl geçirdiği,
3- Malını nereden kazandığı,
4- Kazancını nereye harcadığı,
5- İlmi ile amel Edip etmediği. (Tirmizi)   

Cenab-ı  Hakk kullarını bir bir hesaba çeker, bu hesap bir anda olup biter. Birinin hesaba çekilmesi diğerinin hesabının görülmesine mani olmaz.

ALLAH-u Teâlâ Seri-ül hisap'tır. O hesap anında melekler tarafından tutulan defterlerden başka, inkâra kalkışanların
bütün uzuvları yaptıklarına şahitlik ederler. Durumun ciddiyetini gören inkârcılar sen sebep oldun gibi
sözlerle birbirlerini itham ederler. Her asrın insanı yaşadığı devirde kime tabi oldu ise, onunla çağrılır. Peşine takılıp gittiği kimse nereye götürülürse o da oraya götürülür. Dünyada olduğu gibi ahirette de bir ve beraberdirler. İyiler iyilerle
cennette, kötüler kötülerle beraber cehennemdedirler.

Bu durum bu dünyada da aynı değil mi? Bir genç düşünün madde kullanan biriyle arkadaşlık yaptığı takdirde kendisi de madde kullanmaktan kurtulamaz. Daha ahirete gitmeden genç yaşında dünya hayatını da ahiret hayatını da cehenneme çevirir. Ölünce de aynı arkadaşı ile beraber hesaba çekilir.
Ne korkunç.

Onun için hepimiz arkadaş seçerken, eş seçerken İmanlı kişileri
ahlakı temiz olanları seçmeliyiz.
Dikkat etmez isek dünyada da ahirette de helâk oluruz. Hz. ALLAH(c.c)
Cümlemizi hayırlı insanlarla buluştursun
İnşaALLAH.
Selâmı Aleyküm.

Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol