İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

İslam Caddesi


İslam Caddesi İslam Caddesi

Cenab-ı  Fahr-i Kâinat (s.a.v) Efendimiz kendisinden sonra ümmetinin yetmiş üç fırkaya ayrılacağını,
yetmişinkisinin delalette olduğunu, ancak bir fırkanın kurtulacağını beyan buyurmuştur.
Onlar kimlerdir ya Resulullah diyen bir zata da, benim ve Ashabımın yolunda olanlardır buyuruyor.(Ebu,Davud)

İslam caddesinde yürüyen fırkanın yolcuları da üçe ayrılır.
Caddenin en solunda Şeriat ehli, ortada Tarikat ehli, en sağında da hakikat ehli yürürler. Bu yolcular zahir, batin, ledün diye adlandırılır. İnsanlar bu üç noktada yürümekle beraber, imanı kâmil ve ihlas ancak hakikate geçince tecelli eder. Şu halde bir mümin şeriata sarıldıktan sonra iman filizini yeşertecek bir bahçe aramalıdır. Tarikatı aşmalı hakikate ulaşmalıdır.

Şeriat noktasında kalmış ise her an delalete sapmasından korkulur. Şeriat caddesinde yürüyebilmek için, kalen, halen, filen, ahkâm ve sünneti seniyyeye tabi olmak şarttır. Kim ki tâbi değilse yavaş yavaş yoldan sapar ve yetmiş iki fırkanın sokaklarından birinde yürümeye başlar da haberi bile olmaz.
Artık onun attığı her adım kendini rabbinden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz.
Bu çok önemli yol seçiminde hepimiz çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz.

Hz. ALLAH(c.c) cümlemizi razı olduğu bir fırkada toplanmamızı nasip etsin İnşaALLAH. Onun için her fatihayı okuduğumuzda İhdinassıratalmustakim kısmında, kalbimizden ALLAH’ım beni
Beğendiğin doğru yola eriştir diye niyaz edelim.

Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol