İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

Lokomotif


Lokomotif Lokomotif

Seksen vagonlu bir tren düşünün bu vagonlardan her birisini bir öndeki vagonun çektiği zannediliyor. Fakat gerçekten bakıldığında en öndeki lokomotifin hepsini çektiği görüldüğünde, lokomotifi kim çekiyor diye bir soru sorabilir misin?
Zira çeken fakat çekilmeyen bir lokomotif olmazsa trendeki nizam bozulur ve hareket meydana gelmez.

Bir elma, elma fabrikası olan ağaçtan üretilmektedir. Bu ağaç ise kâinat fabrikasında inşa edilmiştir. Eğer elma ağacını da kâinatın da nihayetsiz bir ilim ve kudret sahibinin eseri kabul edilmezse, kâinat fabrikasına da bir fabrika icap edecek mesele bir noktaya dayandırılmadan sürüp gidecektir.

Bir er emri onbaşıdan, oda çavuşundan, oda As subayından, oda üsteğmen, oda yüzbaşı, yüzbaşı da binbaşı nihayet en üst rütbeli Padişahtan alırlar. Şimdi kalkıpta Padişah emri kimden alır diye bir sual sorabilir misin? Zira Padişahta birinden emir alsa, ona Padişah denir mi? Hüküm sahibi olur mu? Gerçek Padişah ise emir veren fakat emir almıyandır.

Verilen bu misallerden anlaşılacağı üzere mahlûkatın bir birini silsileler halinde meydana getirmesi mümkün değildir. Onları birbirleri sıra hareket ettiren ve düzenliyen kendisi yaratılmamış ezeli ve ebedi var olan emir veren fakat emir almayan kudret sahibinin varlığı zaruridir.

Evet, bu hakikatler bütün açıklığı ile ortada dururken, Cenabı Hakkı haşa "kim yarattı?" diye sual soranlar sadece cahilliklerini ortaya koymuş olanlardır.
Ayeti kerimede;
ALLAH göklerin ve yerlerin nurudur. (Nur/35)
Buyuruyor.
Hatemi veli ne güzel söylemiş:
"Kâinat bir ceset Hz. ALLAH ise ruhtur."
ALLAHümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed.

Kalpteniman. 0

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol