İslamilminfazileti
Görüntülenen Konuyu

EVLİYÂ-İ KİRAM -Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN "HÂTEMÜ'L-EVLİYÂ" HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLARI (134) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise

HÂTEM-I VELI

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh-


EVLİYÂ-İ KİRAM
-Kaddesallahu Esrârehüm- HAZERÂTI'NIN
"HÂTEMÜ'L-EVLİYÂ" HAKKINDAKİ
BEYAN ve İFŞAATLARI (134)

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh-

 

Tasavvuf târihinin en seçkin, en meşhur ve müstesnâ simâlarından biri olan Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh- Hazretleri'nin (ö. 1273), tasavvuf alanında büyük bir şöhrete sâhip olan "Mesnevî" adlı eserinde, âhir zamanda zuhur edeceği bildirilen "Hâtemü'l-evliyâ"nın ilmi, tecelliyâtı, vazîfesi, makam ve mertebesi hakkında ortaya koyduğu beyan ve ifşaatlarının önemli bir kısmı daha önce arz edilmişti.

Bu ifşaatların devamı olarak şimdi de Hazret'in, âhir zamanda dîn-i mübîn'i ıslâh etmek ve bu devirde yaşayan ehl-i İslâm'ı fitne ve fesaddan muhâfaza etmek için gönderilen bu zâtın nasıl bir tecelliyât-ı İlâhî'ye mazhar kılındığını beyân eden; âhir zaman fitnelerinden kurtuluşun ancak ona tâbî olup, himmet eteğine sımsıkı sarılmakla mümkün olduğuna işâret eden bir başka mühim ifşaatları üzerinde duracağız.

 

Allah İle Dirilen ve Allah'ın Gölgesi Olan,
Kendisine Sarılanları Âhir Zaman Fitnelerinden Kurtaran Büyük Velî:

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî -kuddise sırruh- Hazretleri "Mesnevî"sinin 420-424. beyitlerinde "Hâtemü'l-evliyâ" olan zâtın mazhar olduğu Zâtî İlâhî tecellînin keyfiyetine ve kendisine ihsan buyurulan ıslah vazîfenin mâhiyetine ışık tutan son derece mühim ifşaatlarda bulunmuştur.

Hâtemü'l-evliyâ'nın bu tecellî sebebiyle "Allah'ın yeryüzündeki gölgesi" olduğuna dikkati çeken Hazret, onun âlemden yana ölüp Allah ile dirildiğini ifâde ederek, fırsatı elden kaçırmaksızın ve şüphe etmeksizin, yalnız ve yalnız Allah'a kulluk ve hizmet eden bu zâtın himmet eteğine sarılanların, bu bağlılıkları sayesinde âhir zamanın fitne ve fesâdından korunacaklarını haber vermiştir:

"Ömrünün okluğu boşaldı, ömür gitti; gölge avı ardında koşmada yandı, eridi!

Bir kişinin terbiyecisi Allah gölgesi (Zıllu'llâh) olursa, onu gölgeden ve hayâlden kurtarır.

Allah'a kul olan Allah'ın kölesidir; o bu âlemden yana ölmüş, Allah ile dirilmiştir.

Fırsatı kaçırmadan ve şüphe etmeden onun eteğine sarıl ki, âhir zamanın sonundaki fitnelerden kurtulasın!.." ("Mesnevî", c. 1, beyit: 420-424.)

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |

 

 


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol